ZDERAZ

k.ú. Zderaz (Železné hory / Skutečsko)

Obec rozložená podél komunikace ze Skutče do Nových Hradů, na okraji pískovcové oblasti Budislavských skal (478 m n. m.). Na protáhlé vřetenovité návsi kaplička sv. Jana Nepomuckého, několik dochovaných ukázek roubené i zděné architektury (19. – 1. pol. 20. stol.. V malém domečku na jižním konci návsi místní minimuzeum (Zderazský domeček). Fenoménem obce jsou v pískovcových skalách tesané sklepy, které sloužily k obytným účelům, ale i jako chlévy, sklady či dílny; sklep u č.p. 45 sloužil například jako kovárna (datovaná 1821), sklep u č.p. 32 jako sušárna ovoce. Historicky doloženo je po vsi 40 (dle jiných podkladů 54) sklepů, jich je 27 (ostatní byly zasypány nebo odtěženy). Většina sklepů je na soukromých pozemcích či součástí (mnohdy dodatečně nad sklepy postavených) domů, veřejně přístupné jsou dva sklepy ve skále v centru vsi, jižně od návsi, z nichž jeden je zrekonstruován jako skalní byt, ve druhém je výstava fotografií všech dochovaných sklepů (vstup zpoplatněn, s průvodcem, exteriér volně přístupný).

První písemný záznam o vsi je až z roku 1563 (z toho roku dochován seznam osedlých), ves však bude pravděpodobně mnohem starší. Někdy je kladena až do 12, století, kdy v tomto kraji probíhala kolonizace podlažického kláštera. Později součást panství Nové Hrady. Doba vzniku sklepů není známa. Někdy je kladena již do období 30leté války, kdy měly údajně sloužit k ukrývání potravin a dalších věcí před vojsky, jindy do 2. poloviny 18. století, kdy se zde výrazně zvýšil počet obyvatel v souvislosti s průmyslovým rozvojem novohradského panství (vznik textilních manufaktur, skláren). Pokud jsou některé sklepy datované, pak většinou do 19. století (což zákonitě nemusí být rokem vzniku, může jít o dataci nějaké úpravy). Nejpravděpodobnější je, že sklepy vznikaly dle potřeby průběžně napříč staletími; vznik dvou sklepů je doložen ještě počátkem 20. stol., kdy byly některé skalní byty ještě i obydleny.

Součást geoparku Železné hory.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\Zderaz znak.png  C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\Znak Zderaz 2.png

znak obce se používá ve dvou verzích s odlišným zobrazením skal

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image018.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image026.jpg

kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1866

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image022.jpg

kříž u kaple

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image030.jpg

pomník padlým v 1. světové válce

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image028.jpg

roubenka č.p. 97 na návsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image016.jpg

č.p. 11 – zděný statek na západním konci návsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image006.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image010.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image012.jpg

skalní byty ve skále jižně od návsi

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image014.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image008.jpg

do skály částečně zasekaná cesta mezi skalními byty

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image034.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image032.jpg

č.p. 40 na východním okraji vsi s dřevořezou „skřítka Zderadáka, který dobrým lidem pomáhá a zlým tropí všelijaké zlomyslnosti″ v oblečením a s výbavou zdejších kameníků

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image036.jpg

zvonička na zahradě domu č.p. 40

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image002.jpg

zderazská radnice s požární zbrojnicí

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image004.jpg

zděný transformátor v západní části vsi

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle legendy, zapsané v místní kronice, připomíná jméno obce dobu, kdy se budovala zemská stezka z Poličky přes Proseč do Vysokého Mýta; mýcení lesů prý tehdy pokročilo až do míst u Zderaze kde učiněn poslední zde ráz. Pravděpodobnější je verze, že jméno je utvořeno přivlastňovací příponou z osobního jména Zderad a znamená Zderadův (dvůr). Kde měl tento původní Zderadův dvůr není známo, podle zatím nepotvrzené hypotézy by to mohlo být v místech u vodojemu nad Zderazí. Zakladatel vsi někdy bývá ztotožňován se Sderadem, uvedeným v Podlažickém nekrologu (13. stol).

Ø        Vypráví se o neobyčejném silákovi Strachotovi ze Zderaze, který byl přistižen při krádeži dřeva v panských lesích, hodě si celé dva kmeny na ramena a odnášeje je domů. Hrabě mu odpustil trest s podmínkou, že se Strachota utká se silákem z Uher, neb pán se zrovna nedávno vsadil s uherským šlechticem, kdo má na panství větší siláky. Strachota vyhrál, tak místo trestu dostal bohatou odměnu. Pověst může mít reálný základ, rod Strachotů skutečně ve Zderazi žil (doložen již v prvním soupise osedlých roku 1563).

Ø        K tradičním řemeslům ve Zderazi patřilo tzv. necování – pletení sítěk do vlasů z dlouhých lidských vlasů, které byly v účesu v podstatě neviditelné.

Ø        Podle ústního podání byl velký kruhový sklep se sloupem uprostřed a sedátky okolo u č.p. 39 (údajně se v něm scházeli „Adamité″ (protestanti); zasypán (odstřelen?) byl v 50. letech 20. stol. Zároveň se ale uvádí, že při výkopových pracích plynofikace byl náhodně objeven u č.p. 39 zasypaný sklep, o kterém nikdo z pamětníků nevěděl.

Ø        V roce 2018 měly být údajně zpřístupněny další dva skalní sklípky. Jeden z nich je unikátní tím, že jeho spodní část je vytesána v pískovci, zatímco klenba v opuce. Bližší informace o těchto sklípcích ani jejich polohu se mi zatím nepodařilo zjistit.

Web:

-           oficiální stránky obce – http://www.obeczderaz.cz

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Zderaz_(okres_Chrudim)

-           drobné památky - https://www.drobnepamatky.cz/htab?tid=Zderaz

-           Kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skalni-obydli-ve-zderazi

-           Sdružení obcí Toulovcovy Maštale - https://www.mastale.cz/cs/piskovcove-sklepy

-           iDNES Pardubicko - https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/serial-podzemi-zderaz-skalni-obydli-sklepy-ve-skalach-piskovec-zavesovali-deti.A180713_124735_pardubice-zpravy_jah

-           DDS Tour - https://www.chaty-chalupy-dds.cz/clanky/skalni-obydli-ve-zderazi/

-           Český rozhlas Pardubice - https://pardubice.rozhlas.cz/skalni-obydli-ve-zderazi-6045720

-           Český rozhlas - https://regiony.rozhlas.cz/ve-zderazi-na-chrudimsku-se-muzete-podivat-jak-utulne-se-driv-bydlelo-ve-7439062

-           Lidé a země - https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-evropa-cesko-a-slovensko/97228/obec-zderaz-u-vysokeho-myta-ukryva-unikatni-skalni-obydli-vytesana-do-piskovce.html

další místa v okolí (mapa) / Českomoravské mezihoří / rejstříky

červen 2015