ŽELEZNÉ HORY

Železné hory jsou jakýmsi výběžkem Českomoravské vrchoviny do Polabí. Zatímco k západu, do středního Polabí a částečně i Posázaví spadají strmými srázy a jsou nepřehlédnutelné, na severovýchodě a východě, k Pardubickému Polabí a Českomoravskému mezihoří, sestupují pozvolna a bez geomorfologických map nelze ani přesně určit, kde končí. Ani my se tu nebudeme úplně držet geomorfologických hranic, přidáme k Železným horám i jejich nejbližší okolí, jako je údolí Doubravky na západě či „Maštale″ na východě.

POVODÍ NOVOHRADKY („MAŠTALE″)

     

 

přehled regionálních a věcných rejstříků