GOHRISCH

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Gohrisch

Též Gohrischstein. Pískovcová stolová hora v Saském Švýcarsku (448 m n. m.), jen částečně zalesněná, s velmi členitou náhorní plošinou. Na východním okraji dřevěný altán, na západním vyhlídka s korouhví. Některé skalní bloky propojeny lávkami. Jinak jen minimální turistické úpravy. Přístup od východu a od jihozápadu, kde cesta ve dvou alternativách (jednodušší a úzkou soutěskou se žebříky, zvanou Falkenschlucht, Sokolí soutěska). Na východním úbočí, nad parkovištěm v sedle oddělujícím Gorisch od sousedního Papststeinu, štola a čedičový lom.

Ve válečných dobách (1639, 1706, 1813) se v hoře ukrývali obyvatelé okolních vesnic; připomínkou je jeskyně Schwedenhöhle, Švédská jeskyně. Turisticky byl Gohrisch pro velmi špatnou přístupnost „objeven″ mnohem později, než sousední hory. Přístupy byly upraveny až roku 1886, o dva roky později zde vybudován přístřešek. O zpřístupnění hory se zasloužil zejména lesní Emil Grünewald.

  

Gohrisch od východu a od západu; skalní věž na druhém snímku vlevo nepatří ke Gohrischi, ale k v zákrytu za ním schovanému Papststeinu

      

přístup od východu

  

do skály vysekaná lůžka při východním přístupu, zřejmě pozůstatky dřívějšího dřevěného schodiště

boční soutěska při východním přístupu

 

„jednodušší″ přístup do jihozápadu

     

Falkenschlucht – úzké soutěsky, v některých místech v roce 1886 uměle rozšířeny

lavička při jihozápadním přístupu, postavená v roce 1992 u příležitosti jeho 100. výročí úmrtí Emila Grünewalda, který se o zpřístupnění hory nejvíce zasloužil

 

skalní věže

 

vyhlídka „Wetterfahnenaussicht″ na nejzápadnějším konci hory; korouhvička z roku 1985 je již minimálně šestou v pořadí na tomto místě

  

přístup po náhorní plošině k vyhlídce

tady také dříve byly schody…

  

rozeklaná západní část náhorní plošiny

  

15 m dlouhá puklinová jeskyně Schwedenhöhle

rokle před Schwedenhöhle; jako úkryt sloužily zjevně především právě tyto rokle, neb jeskyně je poměrně stísněná (kdesi by zde mělo být i uměle vytvořené napajedlo, shromažďující průsakovou vodu ze skalní stěny)

 

původní altán z roku 1888 (Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz) a nový z roku 1998 na východním okraji hory

 

výhled k východu – na první fotografii Kleinhennersdorfer Stein a Papststein, na druhém průzorem mezi nimi na skalní masivy Falkenstein, Neuer Wildenstein, Affensteine se skalní věží Blosstock a Schrammsteine, na obzoru mimo jiné Tanečnice, Weifberg a Vlčí hora

výhled k jihovýchodu – na obzoru Grosser Winterberg, Lužické hory s dominantami Jedlové (vlevo) a Studence (zhruba uprostřed hřebene), Růžovský vrch a České středohoří, před nimi Kohlbornstein, Lasenstein a Kleiner Zschirnstein, v popředí ves Papsdorf

výhled k jihu – na Děčínský Sněžník a Spitzer Stein

výhled k západu – na Pfaffenstein, Quirl a pevnost Königstein

žíla čediče a mastku

Na východním úbočí hory, nad parkovištěm v sedle mezi Gohrischem a Papststeinem, je žíla čediče, který ve třetihorách pronikl puklinami v pískovci. Na kontaktu magmatu s pískovcem se údajně vytvořily drobné (několik centimetrů velké) pískovcové sloupky (neobjeveny) a také 15 – 20 cm silná vrstva mastku.

Čedičová žíla byla v pol. 19. stol. těžena povrchovým lomem a používána jako silniční štěrk. V lomu odlišná vegetace než na okolních pískovcích. Od roku 1979 přírodní památka. Na žíle mastku štola Specksteinstollen (Mastková štola), max. 2,5 m vysoká a 94 m dlouhá, končící 13 m hlubokou šachtou se třemi krátkými odbočkami. Původ ani stáří štoly nejsou jasné; někdy je ztotožňována s jámou Hülffe Gottes (Pomoc Boží), zmiňovanou roku 1583, jindy se předpokládá, že vznikla až v pol. 18. stol. při pokusech o těžbu uhlí. Dnes významné zimoviště netopýrů, taktéž chráněna.

 

čedičový lom

  

ústí štoly

štola

Bodenlehrpfad Sächsische Schweiz

Okružní naučná stezka, věnovaná problematice půdy, začíná a končí u parkoviště v sedle mezi Gohrischem a Papststeinem. Horu obchází po úbočí, má 9 zastavení (mnohé s odkrytými půdními profily) a je dlouhá 3,8 km. Stezkou provází symbol krtka.

plánek naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Zdeněk Fišera zde (s odvoláním na německého autora R. Vogela) předpokládá skalní hrad, či spíše strážnici. Nikde jinde jsem však o něm žádné zmínky nenašel a jeho polohu se mi nepodařilo na hoře identifikovat. Je pravda, že obě přístupové soutěsky obsahují vytesaná lůžka po trámech, tato se však jeví poměrně nově a spíše jsou součástí turistického zpřístupňování hory (viz výše). Pokud zde skutečně hrad stál, pak by popisovaná situace odpovídala spíše západní části plošiny.

plánek stop údajného hradu (dle Zdeňka Fišery)

Ø        Kromě výše uvedené Bodenlehrpfad se na webu objevují  informace i o jiné naučné stezce, označované jako Lehrpfad Papsdorf, která by měla ve tvaru blížícím se osmičce kromě Gohrische obcházet i Papststein a Kleinhennersdorfer Stein (např. http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_LP_Papstdorf.asp). K této stezce snad patří informační panel o geologii oblasti na jihozápadním úbočí Gohrische, avšak jiné stopy po této stezce jsem v terénu nenašel, přestože jsme kus po její trase včetně několika dalších údajných zastavení  šli.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Gohrisch_(Berg)

http://www.saechsische-schweiz-magazin.com/aussichtspunkte/16-ausflugsziele/felsen-und-taeler/82-der-gohrisch-gohrischstein-kurort-gohrisch.html

http://www.wander-pfade.de/gohrisch-saechsische-schweiz/wanderung-zur-wetterfahnenaussicht

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_Gohrisch.asp

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_Bodenlehrpfad.asp

http://www.elbsandsteingebirge.de/html/wandern/gohrisch/gohrisch.html

http://cestovani.idnes.cz/saske-svycarsko-a-stolove-hory-papststein-gohrisch-a-kleinhennersdorfer-stein (česky)

Literatura:

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 2 (Dresden 2013)

Zdeněk Fišera: Skalní hrady zemí Koruny České (Praha 2004)

Ke stažení v jpg: plánek hory / panorama výhledu k východu / plánek naučné stezky Bodenlehrpfad / plánek naučné stezky Lehrpfad Papsdorf

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014