PAPSTSTEIN (Papežský kámen)

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Gohrisch

Převážně zalesněná pískovcová hora v Saském Švýcarsku (452 m n. m.), na západě oddělena sedlem od Gohrische a na severovýchodě od Kleinhennersdorfer Steinu. Na vrcholu stojí protipožární hláska, pod ní na nižší terase turistická chata (www.papststein.de). Kolem několik skalních vyhlídek s nádherným výhledem na okolní stolové hory i na údolí Labe. Toto vše soustředěno v západní části hory, východní část více méně mimo turistické stezky, značená cesta prochází po terase po jižním úbočí. K severu hora vybíhá výraznými skalními věžemi Hunskirchen. Na horu vedou tři přístupové cesty – ze západního sedla (s veřejným osvětlením), od východu a od severu kolem Hunskirchen (neoficiální - není turisticky značena).

Turistický zájem o Papstein se datuje již od počátku 19. stol. Zájem o horu se zvýšil zejména po návštěvě saského prince Fridricha Augusta roku 1830. Roku 1852 zde byl postaven dřevěný pavilon, roku 1862 restaurace a roku 1883 malá kamenná rozhledna. Roku 1936 musela být rozhledna pro zchátralost zbořena, o rok později byla nahrazena novou dřevěnou. Ta byla zbořena roku 1969 a nahrazena současnou protipožární hláskou, která však není přístupná veřejnosti.

 

Papststein od východu a od západu

 

skalní věže Hunskirchen

 

skály na jihovýchodním úbočí

 

přístup na horu od východu

 

skalní sedátka při východním výstupu

 

cesta po terase na jižní straně hory

 

přístup na horu od západu

 

horská bouda s vyhlídkovou terasou

horská bouda na xylografii z roku 1872; v pozadí je vidět i původní dřevěný pavilon

nákladní lanovka na jižní straně hory

 

protipožární věž na vrcholu hory

9 m vysoká dřevěná rozhledna (Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz); v sousedství protipožární hlásky dosud zachován její betonový základ

vyhlídka u hostince

 

vyhlídka na nejvyšší skála

 

vyhlídka na západním okraji hory

skalní nápis proti západní vyhlídce, připomínající saské geografické měření v roce 1863

 

skála u západní vyhlídky

výhled k západu, na sousední horu Gohrisch

výhled k severozápadu; vlevo pevnost Königstein (za ním na obzoru Drážďany), uprostřed Lilienstein, vpravo od něj skalní oblast Bastei, v popředí ves Kurort Gohrisch

výhled k severovýchodu, na údolí Labe při soutoku se Sebnitz; v popředí skalní věže Hunskirchen, za nimi hora Kleinhennersdorfer Stein

výhled k jihovýchodu – na obzoru Lužické hory s dominantním vrcholem Studence, Růžovský vrch a České středohoří, v popředí pásmo KohlbornsteinLasensteinKleiner ZschirnsteinGrosser Zschirnstein, v popředí ves Papsdorf

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nejstarší zmínka o hoře z roku 1496 ji uvádí jako „Bogerssdorfer Stein″, neboť dnešní Papsdorf se tehdy nazýval Bogansdorf (tvar jména byl zjevně proměnlivý). Dnešní jméno (taktéž v různých obměnách) se používá od 17. stol.

Ø        17. ledna 1972 došlo na jižním svahu Papststeinu k rozsáhlému zřícení skal.

Ø        V říjnu 1996 proběhlo (za značných protestů veřejnosti) na Hunskirchen vojenská cvičení, kdy na věž vylezlo více než 100 horolezců.

Ø        Kolem hory (spolu se sousedními vrchy Kleinhennersdorfer Stein a Gohrisch) údajně vede naučná stezka Lehrpfad Papsdorf (např. http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Steine_LP_Papstdorf.asp). Přestože jsme kus po její údajné trase včetně několika zastavení  šli, jediné zastavení k ní snad patřící jsme našli na jihozápadním obočí Gohrische.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Papststein

http://www.elbsandsteingebirge.de/html/wandern/gohrisch/gohrisch.html

http://www.wander-pfade.de/papststein-saechsische-schweiz/kurze-papststein-besteigung

http://www.toulkypocechach.com/papststein.php (česky)

http://www.horyinfo.cz/view.php?nazevclanku=za-saskymi-lahudkami-viii-papststein&cisloclanku=2010110026 (česky)

http://cestovani.idnes.cz/saske-svycarsko-a-stolove-hory-papststein-gohrisch-a-kleinhennersdorfer-stein (česky)

Literatura:

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 2 (Dresden 2013)

Ke stažení v jpg: panorama výhledu k severozápadu / plánek naučné stezky Lehrpfad Papsdorf

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014