KRUŠNÉ HORY

Hradba hor, lemujících naši severozápadní hranici, je dodneška mnohými považovaná za zdevastovanou krajinu, kam nemá smysl ani okem zabloudit. Jaká chyba! Krušnohorská rašeliniště či třeba bučiny na prudkých východních svazích jsou naprosto úžasná místa. K tomu řada památek na hornickou minulost. V podhůří, dodnes zužovaném povrchovou těžbou uhlí, už to je trochu horší, ale i zde se mezi nekonečnými jámami najde nejedna přírodní i historická perla. Doufejme, že přežijí i další ataky uhlobaronů...

Jak už je z polohy Krušných hor zřejmé, z větší části sousedí se Saskem. Na severovýchodě navazují na oblast, kterou nazýváme „nejsevernějšími Čechami″, na jihozápadě na „Západočeskou lázeňskou oblast″, ve vnitrozemí pak na Doupovské hory a České středohoří.

VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY

               

PODKRUŠNOHOŘÍ

 

webové stránky:

České hory - http://www.ceskehory.cz/krusne-hory 

Krušnohorsky myslet, žít a snít - http://www.krusnohorsky.cz

Krušné hory – turistický server - http://www.krusne-hory.cz

Krušné hory (střední část) - http://www.krusnehory.eu

skály Chomutovska - http://www.horoklub.cz/skaly-v-regionu/

Nástup – historie obcí Chomutovska - http://www.nastup.cz/menu_left/serialy.htm

obce okresu Chomutov (Německy) - http://www.komotau.de/ortsliste.htm

Krušné hory na Mostecku - http://rangiroa.sweb.cz

 

přehled regionálních a věcných rejstříků