ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Pro mnohé je České středohoří nejkrásnější krajinou v Čechách. Navzdory řadě lomů, sousedství s uhelnými výsypkami i nejnovější jizvou v podobě dálnice D8. Co kopec, to perla, psalo se svého času na pamětním razítku jednoho turistického pochodu. A skutečně – nepočítaně výrazných vrcholů s nádhernými výhledy, porostlých cennými rostlinami, s unikátními geologickými fenomény či zříceninami středověkých hradů...

Na severu navazuje České středohoří na „Nejsevernější Čechy″ - tedy Labské pískovce a Lužické hory, na jihovýchodě na Máchův kraj, na jihu na Podřipsko a Rakovnicko a na západě sousedí s Podkrušnohořím.

LOUNSKÉ STŘEDOHOŘÍ

   

DOLNÍ POOHŘÍ

OKOLÍ BUKOVÉ HORY

 

webové stránky:

oficiální stránky CHKO České středohoří - http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Hrady Českého středohoří, o.s. - http://www.hrady-ceskeho-stredohori.cz

České středohoří, zapomenutá ráj - http://www.ceskestredohori.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků