KARLÍK

k.ú. Karlík, dříve Dobřichovice a Mořinka (Hořovická pahorkatina / Černošicko)

Ves v nivě Berounky (219 m n.m.), při jižním konci Karlického údolí. Nepravidelná zástavba především severně a východně od mnohem staršího kostela.

V místech dnešního Karlíku stály původní raně středověké Dobřichovice. Ve 12. stol. se zde předpokládá opevněné sídlo (jehož součástí byla i dochovaná románská rotunda), střežící strategické místo při ústí Karlického údolí, jednoho z mála míst, kde bylo možné sestoupit z plošiny západně od Prahy do údolí Berounky. Až do pol. 13. stol. patřilo pod svrchovanost českých králů. Poté bylo darováno řádu křižovníků s červenou hvězdou, kteří si vystavěli nový dvůr na břehu Berounky a tam následně přesunuli i osadu. Zde zůstal pouze kostel, který byl po staletí označován jako „dobřichovický″. Předpokládá se, že osídlení kolem něj zaniklo a později vzniklo pod novým jménem znovu. Ve 2. pol. 18. stol. již prokazatelně ves Karlík existovala. Od roku 1993 samostatná obec.

 

zástavba Karlíku v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

kostel sv. Prokopa a Martina (nemovitá kulturní památka)

Pseudorománský jednolodní kostel s hranolovou věží, jehož presbytář tvoří původní románská rotunda s apsidou a lucernou. Kolem kostela hřbitov.

Rotunda sv. Martina z 12. století (snad z 1. pol.) je nejstarší dochovanou stavbou v širokém okolí. Ve druhé pol. 18. stol. přistavěna věž a kostel rozšířen. 1889 přestavěn ing. Krchem pseudorománsky – při té příležitosti zvýšena věž a rotunda necitlivě upravena.

 

celkový pohled na kostel od jihovýchodu

 

románská rotunda

západní průčelí

vstup od jihu se znakem křižovníků

detail výzdoby jižního portálu

 

pohřebiště křižovníků proti průčelí kostela

 

několik zajímavých hrobů z karlického hřbitova (první patří dobřichovické mlynářské rodině Havlíků)

 

pomník padlým v 1. světové válce a přilehlá pamětní deska u vstupu do kostela

 

kamenný křížek na východní ohradní zdi hřbitova

křížek před hřbitovem

Zíkův mlýn (č.p. 209)

Též Na Hrázi. Vodní mlýn na Karlickém potoce při jižním konci Karlického údolí - dnes nejsevernější stavení vsi. Dobře zachované betonové vantroky. Mlýnský náhon tvoří u mlýna vodopád, na němž se vytváří travertinová kaskáda. Náhonem teče většina vody, původní koryto potoka východně od mlýna takřka bezvodé.

Prastarý mlýn, podle pověsti založený Karlem IV. v místech, kde si děti stavěli na potoce mlýnky. Dle jiné postaven ze zdiva rozbořeného hrádku Karlík. Bývá ztotožňován s k roku 1385 zmiňovaným „mlynářem z Karlíka″ a se „svobodným mlýništěm pod Karlíkem″, uváděným 1544 (pokud toto ovšem nestálo někde bezprostředně pod hradem). Mlýn patřil ke Karlštejnskému panství a jako takový, byť byl považován za součást Karlíku, ležel na rozdíl od zbytku vsi na sousedním katastru Mořinka. Historie poněkud nejasná, informace o majitelích si vzájemně odporují. Jisté je, že roku 1927 byl mlýn zcela přestavěn a opatřen turbínou.

ještě ve 2. pol. 18. stol. byl nad mlýnem rozsáhlý rybník (hráz byla zhruba v místech dnešní silnice), zvaný Karlík – zanikl zřejmě začátkem 19. stol. (oldmaps.geolab.cz)

 

areál mlýnu v 1. pol. 19. stol., již bez rybníku (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (maps.google.cz)

celkový pohled na mlýn od severu

zbytky hráze u mlýna

vodopád u mlýna s tvorbou travertinu

přívod vody od jezu ke mlýnu – dnes částečně pobořené vantroky

detail vantroků

mlýn U Veselíků (č.p. 50)

Druhý karlický mlýn, přímo ve vsi (za budovou obecního úřadu). Nevýrazné stavení v zahradách, nad ním dosud reliéfně zachována původní mlýnská nádržka.

K tomuto mlýnu bývá vztahována zpráva z roku 1585, kdy byl prodán Matěji Královskému. Krátce začátkem 17. stol. a opět kolem roku 1800 ho drželi křižovníci. Mlýn mlel do roku 1956, to však již byl vybavený motorovým pohonem. 1977 bylo zlikvidováno mlýnské zařízení.

 

areál mlýnu v 1. pol. 19. stol., již bez rybníku (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

bývalý mlýn U Veselíků

terénní zbytky nádržky nad mlýnem

Zajímavosti:

Ø        Prostor okolo rotundy byl osídlen již v době kamenné. V době bronzové zde bylo pohřebiště.

Ø        Jméno nedalekého, v době vzniku nové vsi již dávno zaniklého hrádku se na ves přeneslo zřejmě prostřednictvím staršího mlýna, a nebo prostě jako pomístní jméno označující širší okolí (les, údolí ?).

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách I (Praha 2000) - str. 50

-          Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 2 - Střední Čechy I (Praha 2004)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.obeckarlik.cz

-           Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlík

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=857

-           kronika Dobřichovic - http://www.zsdobrichovice.cz/programy/dejepis/kronika_dobrichovic/III,II%20morinka.htm  

-           hřbitovy - http://www.czechcemetery.com/prague/karlik/index.htm

Okolí: Karlické údolí / Vonoklasy / Dobřichovice / Řevnice

Podbrdsko / rejstříky

říjen 2010