PODBRDSKO

Oblast zahrnuje poměrně rozsáhlou plochu jihozápadně od Prahy, jejíž centrem jsou – jak jinak – hřebeny Brd. Na severovýchodě sousedí oblast s Prahou, na východě se Středním Povltavím , na jihu s Pootavím (Prácheňskem), na západě s Plzeňskem a na severu s Křivoklátskem. Podbrdsko v tomto pojetí zahrnuje i relativně svébytnou oblast Českého krasu

MAPA MÍST

ČESKÝ KRAS

                                   

HOŘOVICKO

                 

HŘEBENY

                                  

JIŽNÍ BRDY

POÚSLAVÍ

        

PŘÍBRAMSKO

                

STŘEDNÍ BRDY

                                      

webové stránky:

oficiální stránky CHKO Český kras - http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz 

oficiální stránky Vojenského újezdu Brdy - http://www.vojujezd-brdy.cz

stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org

vojenské Brdy - http://www.brdy.net

Vojenské historické sdružení Brdy - http://www.vhsb.cz

Brdy – Křivoklátsko – Český kras - http://www.brdy.info

Střední Brdy - http://www.strednibrdy.webzdarma.cz

Český kras - http://www.cesky-kras.cz

turistický region Karlštejnsko - http://www.karlstejnsko.info

Krajinou Karla IV (zejména fotografie) - http://www.krajinoukarla.cz

Mikroregion Český kras-Pláně - http://ceskykrasplane.cz

Mikroregion Dolní Berounka - http://www.dolniberounka.cz

svazek obcí podbrdského regionu - http://www.podbrdsko.com

významné geologické oblasti centrální části Barrandienu - http://www.barrandien.cz

 Netopejrovy stránky: Hřebeny - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/ind-hreb.html, Střední Brdy -http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/ind-sbrd.html, Český Kras - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/ind-ckr.html

památné stromy Příbramska - http://pbstromy.unas.cz

archeologické památky Příbramska - http://www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum/pracoviste/archeologie/#nemovite-archeologicke-pamatky

 

přehled regionálních a věcných rejstříků