ZADNÍ ZÁBĚHLÁ

k.ú. Kolvín, dříve Záběhlá (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Též Mozolou (Mozaulov). Zaniklá ves na severovýchodním okraji Padrťských plání, na úpatí hory Kočka. Ze vsi nedochováno vůbec nic, její prostor připomínají pouze ovocné stromy a několik solitérních lip. Ležela severně od „trojúhelníkové” křižovatky.

Ves byla založena v roce 1730, šlo o poslední kolonizaci v Čechách. Jméno Záběhlá je starší než ves, nazývala se tak louka, na níž ves vznikla. Ves patřila k panství Rožmitál. Obyvatelé pracovali především v lese. Ve 20. letech 20. stol. zde postavena nová budova obecní školy a v roce 1930 architektonicky zajímavá rozměrná kaple. V letech 1940 - 1945 se stala Záběhlá poprvé součástí vojenského prostoru. Ves byla teoreticky vystěhována, stěhování se však netýkalo lesních dělníků, což bylo většina obyvatelstva. Po roce 1945 byla zdevastovaná ves opravena, následně v roce 1952 opětovně vysídlena a srovnána se zemí.

Přídomek Zadní se používal až od konce 19. stol., kdy se samostatné enklávě kolem dvora a panské hájovny, ležící asi kilometr jihovýchodně, začalo říkat Přední Záběhlá.

Lokalita leží ve vojenském újezdu, veřejnosti nepřístupno.

   

vojenské objekty

Na okraji lesa severovýchodně od bývalé vsi se nachází protáhlý přízemní objekt, jehož zadní strana je opatřena záhozem. Dnes je pustý, pravděpodobně v něm byly umístěny nějaké strojovny (zachovány betonové sokly a rozsáhlá kabeláž). V jeho sousedství pravděpodobně vodojem. Jižně od bývalé vsi pozůstatky zařízení sloužících k posunům terčů (též již nefunkční).

   

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Brdy.info

-           Zaniklé obce

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007