STUDCE

k.ú. Studce (Jizerská tabule / Nymbursko)

Dříve též Velké Studce (pro odlišení od Malých Studců, dnes nazývaných Studečky)

Ves na jižním úpatí Loučeňského hřebene, složená ze dvou částí – zástavby kolem návsi a západnější enklávy vklíněné do jedná z roklí přilehlých srázů Svatojiřského lesa. Severovýchodně od návsi v jiné z roklí Studecký rybník s mlýnem, ty však již leží na sousedním katastru Mcel. Kdysi součást panství Dětenice, dnes patří pod Loučeň.

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1926 na návsi. Na průčelí umístěny pamětní desky obětí 1. a 2. světové války.

 

kříž z roku 1875 na návsi

empírový sokl jižně od návsi (pravděpodobně na něm stávala socha sv. Jana Nepomuckého, uváděná dokonce v seznamu nemovitých kulturních památek; proč není toho času – září 2010 – na místě netuším)

roubená kolna u č.p. 12 ve střední části vsi

Zajímavosti:

Ø        Jméno Studce bývá odvozováno jako ves lidí odbojných a vzpurných.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Studce

Okolí: Čtvrtě / Mcely / Loučeň / Sychrov

Střední Polabí / rejstříky

září 2010