TUCHOM

k.ú. Tuchom (Jizerská tabule / Nymbursko)

Ves na jižním okraji rozsáhlých lesů, tvořících hranici mezi Polabím a Českým rájem. Dříve součást panství Křinec. V jihozápadní části náves s kaplí.

kaple na návsi

pomník padlým

Pomník padlým v 1. a 2. sv. válce v podobě kříže, obklopený čtyřmi „hlavatými″ lípami, stojí mimo vlastní vesnici na rozcestí při silnici do Rožďalovic.

 

lípy u pomníku

na mapě tzv. 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. je zhruba v těchto místech značena Kalvárie (http://oldmaps.geolab.cz)

Zajímavosti:

Ø        Od vsi zajímavé výhledy do Polabí.

Ø        Mezi Tuchomí a Malým Košíkem kozí a ovčí ekofarma (v Tuchomi penzion a stylová restaurace).

Web:

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuchom

-     virtuální průvodce - http://www.virtualtravel.cz/tuchom.html

Okolí: Hasina (rybník) / Stará Hasina / Rožďalovice / Seletice

Střední Polabí / rejstříky

září 2010