HŘEŠICE

k.ú. Hřešice (Džbán / Slánsko)

Ves při Hřešickém potoku nedaleko jeho soutoku s Bakovským potokem (300 m n. m.). Centrem nepravidelná náves s kapličkou a pomníkem padlým na hřebínku mezi Hřešickým a Bakovským potokem, část zástavby i na levém břehu Hřešického potoka.

Ves prvně doložena roku 1266 jako sídlo zemana Budislava. Ve 14. a 15. stol. zde zmiňována tvrz. Ve 30. letech 16. stol. připojeny ke statku Srbeč a spolu s ním posléze k panství Mšec (Kornhaus), šest usedlostí však patřilo k Pozdni.

Součást přírodního parku Džbán.

     

kaple sv. Petra a Pavla – nemovitá kulturní památka

pomník obětem 1. a 2. sv. války na návsi

statek č.p. 7 v centru vsi

  

boží muka na rozcestí na západním okraji vsi – nemovitá kulturní památka

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Lidová etymologie odvozuje jméno Hřešice jako ves lidí hříšných.

Ø        V č.p. 12 (dvůr na levém břehu Hřešického potoka severně od návsi) se údajně nalézaly zříceniny sklepů, patřících kdysi k pivovaru, který stával při místní tvrzi.

Ø        V okolí vsi se těžilo uhlí na tzv. kounovské (slánské) sloji. Roku 1929 zde založen důl Union, který skončil v době hospodářské krize ve 30. letech. V letech 1944 - 1945 zde byl provozován důl Vojtěch, v letech 1945 - 1946 štola Lorenc. Nějaká halda na starších mapách malována jihovýchodně od vsi, na druhé straně hlavní silnice nedaleko křižovatky.

Ø        Ve vsi se vyprávěla pověst o dívce Běličce, která svojí statečností a chytrostí zachránila v době třicetileté války obec před pleněním švédských vojsk.

Literatura:

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     oficiální stránky obce Pozdeň – http://www.obecpozden.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hřešice

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

prosinec 2013