RAKOVNICKO

Dlouho jsem přemýšlel, jak tuhletu oblast, spojující dvě značně odlišné oblasti – opukový Džbán obklopený vinicemi a hluboké lesy Křivoklátska lemující soutěsku Berounky – nazvat. Nakonec jsem se rozhodl pro Rakovnicko, protože Rakovník leží zhruba uprostřed. A protože jako Rakovnicko byla tato končina (v ještě poněkud širším měřítku) označována i v některých místopisech konce 19. století. Ale je mi jasné, že nějaký kverulant namítne, že třebas takové Lounské Podlesí nemá s Rakovnickem věru mnoho společného…

Na severu navazuje takto pojaté Rakovnicko na České středohoří, na východě na Podřipsko (a malinkou částí sahá až ku Praze), na jihu je jeho sousedem Podbrdsko a na západě Plzeňsko spolu s Doupovskými horami.

MAPA MÍST

PODDŽBÁNSKO

DŽBÁN

                   

PODLESÍ

        

webové stránky:

oficiální stránky CHKO Křivoklátsko - http://www.krivoklatsko.ochranaprirody.cz

Mikroregion Poddžbánsko – http://www.mikroregion.net/poddzbansko

Mikroregion Lounské podlesí - http://www.lounske-podlesi.cz

Mikroregion Novostrašecko - http://www.mikroregion.net/novostrasecko

Mikroregion Křivoklát - http://www.mikroregion.net/krivoklat

Svazek měst a obcí Rakovnicko - http://www.rakovnicko.info

Křivoklátsko a Rakovnicko – turistický internetový průvodce - http://www.krivoklatsko.cz

Brdy, Křivoklátsko a Český kras - http://www.brdy.info

 

přehled regionálních a věcných rejstříků