HOHE STELLE

k.ú. Vlčí Hora (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Hřbet vybíhající od Pětidomí k severu, souběžně se silnicí Vlčí Hora – Brtníky (v širším slova smyslu zahrnuje i samotné Pětidomí). Převážně lučinatý, pouze na úbočích drobnější lesíky. Roztroušené chalupy tvoří severozápadní část Vlčí Hory. Po hřebenu vede pohodlná neznačená cesta. Při ní v severní části drobný dřevěný křížek.

 

Hesseho kříž

Též Albertův kříž, kříž Jordana Alberta – Jordan Alberts Kreuz. Dominantní kříž v místě, kde cesta po hřebenu začíná prudce klesat, v místech zvaných Hohe Bleiche či Bleichweise (Horní bělidlo). Kříž postaven v 18. stol. (údajně na místě starších kamenných sloupových božích muk) - z té doby však dochován pouze pískovcový sokl, dnešní litinový kříž mladší. Kříž patřil k usedlosti č.p. 98, patřící rodu Hessů, při níž skutečně bývalo bělidlo. Usedlost zanikla ve 2. pol. 20. stol. Od kříže pěkný výhled k severozápadu, na Tanečnici a zejména Plešný.

  

kaple sv. Antonína Paduánského

Stávala při cestě severně od Hesseho kříže, v místě, kde hřeben již výrazně klesá k Vlčímu potoku. Vybudována roku 1721 majitelem nedaleké usedlosti č.p. 100 Johannem Christophem Hessem (!), zbořena nesmyslně ve 2. pol. 20. stol.  učni z učiliště v nedalekých zahradách.

Zajímavosti:

Ø        V překladu něco jako Vysoké místo – český ekvivalent však neexistuje, dnes se jméno již nepoužívá, někdy je zástavba na Hohe Stelle zahrnována pod Telenec.

Ø        Přes Hohe Stelle chodily poutě z Brtnického kostela. zastavovaly se u kaple sv. Antonína i u Hesseho kříže...

Literatura:

-     Natalie Belisová: Putování po duchovním panství Krásnolipska (Krásná Lípa 2005)

Web:

-     poškozené a zaniklé kostely

Okolí: Vlčí hora (vrch) / Vlčí Hora (ves) / Pětidomí / Telenec

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009