VLČÍ HORA (Wolfsberg)

k.ú. Vlčí Hora (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Ves v sedle mezi Vlčí horou a Kamenným vrchem. Poměrně rozsáhlá, částečně roztroušená zástavba navazuje východním směrem na Zahrady a jižním směrem na Dlouhý Důl, k Vlčí hoře patří i samostatné enklávy chalup na úbočí Kamenného vrchu, na hřebenu Hohe Stelle a v Pětidomí. Přirozeným centrem vsi je prostor kolem kostela, bývalé rychty (č.p. 40) a školy, kde stávala i vyhlášený Wenzelův hostinec (vyhořel 1974 - dodnes jeho místo prázdné), a kde byla později postavená ne zrovna s okolím ladící stavba nového hostince (dnes čajovna a aromaterapeutické centrum Nobilis Tilia). Ve vsi řada dochovaných roubených, v menší míře i hrázděných staveb z 18. a 19. stol. Velké množství zajímavých staveb soustředěno zejména severně až severozápadně od kostela (při úpatí Vlčí hory) a v horní části údolí, směřujícího do Dlouhého Dolu (součást památkové zóny Dlouhý Důl). Zajímavý soubor roubených staveb v centru vsi je bohužel v podstatě zničen. Na severovýchodním okraji vsi při železniční trati několik rybníčků.

Ves založena na panství Haňšpach (Lipová) pravděpodobně koncem 17. stol - první zmínka 1719. Řada domů vznikla v souvislosti s rozvojem podomácké textilní výroby (přadláctví, tkalcovství a bělení) v 19. stol. 

         

kostel Panny Marie Karmelské

Drobný trojlodní empírový kostelík z roku 1870 s polokruhovým presbytářem a dvěma věžičkami (přední věžička mladší – zřízena až roku 1935 kvůli umístění věžních hodin, nově osazena v květnu 2009). Zařízení klasicistní z poč. 19. stol. Před kostelem pomník padlým v 1. sv. válce.

   

Školní kříž (Schulkreuz)

Železný kříž na masivním žulovém soklu, stojící jihovýchodně od kostala u domu č.p. 128. Z velké části zarostlý. Původně dřevěný kříž, zvaný Michelův (patřil k dnes již zaniklému č.p. 39, ve kterém hospodařil domkář Johann Michel) zanikl někdy v pol. 19. stol. Roku 1858 na jeho místě zřídil majitel továrny na deštníky Franz Pezold současný kříž.

hřbitov

Leží jižně od vsi na úzkém hřebínku mezi dvěma potoky, směřujícími do Dlouhého Dolu. Hřbitov má nezvyklé uspořádání – hlavní osou, které je přizpůsobena i orientace hrobů, není dlouhá osa od vstupu na řbitov, ukončená márnicí, ale na ní kolmá velmi krátká osa od monumentální hrobky Johanna Nitscheho (majitele zdejší továrny na punčochové zboží) k centrálnímu hřbitovnímu kříži. Řada původních německých hrobů.

        

Zajímavosti:

Ø        Vlčí Hora je rodištěm 16. biskupa litoměřického dr. Antona Webera.

Ø        V sousedství Školního kříže stávala požární zbrojnice, která před zřízením kostela (od roku 1858) sloužila též jako zvonice.

Literatura:

-     Natalie Belisová: Putování po duchovním panství Krásnolipska (Krásná Lípa 2005)

-     Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4. - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-     Vlčí Hora

-     poškozené a zničené kostely

Okolí: Vlčí hora (vrch) / Zahrady / Sněžná / Dlouhý Důl / Kamenný vrch / Pětidomí / Hohe Stelle

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009