BALČIK

oblast Dobrič

Město na pobřeží Černého moře malebně rozložené mezi skalními útesy, které dali Balčiku přízvisko „Bílé město“. Město založili na místě starší thrácké osady v 6. stol. př. n. l. Milétští Řekové jako Krounoi či Kmuni (“Prameny“), později vzhledem k hojnému pěstování vína přejmenováno na Dionýsopolis. Jméno Balčik mu dali Turci, znamená „Město hlíny“ a připomíná zanesení místního přístavu bahnem. 1913-1940 součástí Rumunska.

  

V dolní části města dva kostely a malá mešita s minaretem. Díky svažitému terénu zde řada křivolakých uliček se schodišti, dodávající této části města velice romantický nádech.

   

Horní část města méně zajímavá, za pozornost zde stojí pouze Etnografický komplex, zahrnující starou školu, nejstarší balčický kostel (renesanční ?) a o samotě stojící zvonici. Na návrší severozápadně od něj stávalo údajně ve středověku (9. - 14. stol) “staré město“, nenalezl jsem však po něm žádné stopy.

  

Největší atrakcí Balčiku je “Dvoreca“ (Palác) neboli Tiché hnízdo - zámek obklopený komplexem zahrad na terasách na západním okraji města, vybudovaný rumunskou královnou Marií po roce 1924. Poněkud kýčovitý královnin zámeček s minaretem, symbolizující její snahy o sblížení jejích křesťanských a muslimských poddaných (zlí jazykové tvrdí, že památka na jejího muslimského milence) stojí v dolní části areálu nedaleko pobřeží.

 

V areálu řada dalších objektů (mimo jiné vodní mlýn, lodžie, kaple, zahradní pavilóny - v jednom např. vinotéka...) i drobnějších architektonických prvků (mosty, bohatě zdobené kamenné kříže dovezené z Besarabie, kašny).

           

Park členěn na několik samostatných částí (rozárium, alpinum, kaktusová zahrada s opunciemi, přírodně krajinářské části), celkem v něm přes 3000 druhů rostlin. Údajně jde o největší a nejrozmanitější botanickou zahrad na Balkáně. Z některých míst nádherné výhledy na záliv. Zahrady i zámek přístupné v otvíracích hodinách (5 + 5 Lv) - navzdory informacím v turistických průvodcích možný přístup i z pobřeží!

        

Útesy, neodmyslitelně dokreslující atmosféru městu, jsou tvořeny ze silně drobivého bílého jemnozrnného pískovce až jílovce. V mnoha místech jsou poněkud nestabilní a dochází zde k sesuvům. K nejvýraznějším útvarům patří útes s křížem takřka uprostřed města, mohutný útes na západním okraji města nad silnicí do Albeny či několik útesů přímo na pobřeží.

   

Nábřeží převážně betonové, s četnými moly, téměř bez pláží (malá písečná pláž by měla být údajně severně od přístavu), ale velice živé a příjemné díky množství restaurací a také rybářů. Promenáda pod útesy podél pobřeží vede až do Albeny…

  

Web:

http://www.balchik.bg

http://www.dvoreca.com

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BA

http://bulharsko.evropou.cz/mista/balcik.html (česky)

http://www.barevne-bulharsko.cz/letoviska/balcik (česky)

http://gallery.guide-bulgaria.com/NE/Dobrich/Balchik/Balchik

http://www.spvd.cz/?p=svet/bg/balchik/balchik.html&m=svet/bg/menu_bg.html (česky)

http://www.picturesofbulgaria.com/article/balchik.html (anglicky)

http://www.picturesofbulgaria.com/article/botanic_garden.html (anglicky)

http://www.beachbulgaria.com/balchik/index.shtml (anglicky)

http://www.pbase.com/ngruev/baltchik (anglicky)

Ke stažení v jpg: plán města / plán botanické zahrady / jiný plán botanické zahrady

Okolí:

Jižně letovisko Albena, nad ním v kopcích při silnici z Kavarny do Varny Obročiště se zříceninami dervišského (muslimského) kláštera Teketo. Východně od Balčiku mys Kaliakra s pozůstatky pevnosti a významnou stepní rezervací (jinak též údajně jediné místo na bulharském pobřeží, kde se dodnes občas objevují černomořští delfíni), od něj k severu pak asi nejpustší část celého pobřeží s řadou dalších útesů, jeskyních hrobů, několika archeologickými lokalitami...

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2007