B U L H A R S K O

Bulharsko je země paradoxů. Nádherná příroda vedle zpustle vyhlížejících měst, vzácné rostliny, živočichové a hromady betonu nacpaného na ta nejneskutečnější místa, skvělí lidičkové ve vnitrozemí a pobřeží, kde se musí mít člověk neustále na pozoru, aby ho někdo nepodvedl a neokradl…

Je to velká země, těžko soudit po jedné návštěvě. Každopádně tak rozporuplné pocity, jako po návštěvě Bulharska, jsem měl snad jen z Pobaltí….

v           podrobný popis a fotografie vybraných míst (Rusenski Lom, Stará Planina, černomořské pobřeží)

v           praktické rady a postřehy

v           deník z putování severovýchodním Bulharskem (2007)

v           odkazy na několik praktických a zajímavých webových stránek

(jiné země Evropy + věcné rejstříky)