VELIKO TARNOVO

oblast Veliko Tarnovo

Město rozložené na útesech nad údolím Jantry. V letech 1185-1396 hlavní město Bulharska (tzv druhé bulharské království). V dalších staletích centrum několika povstání proti Turkům a v 18. stol. samozřejmě národního obrození. Tady se sešlo roku 1879 Národní shromáždění, aby sepsalo první bulharskou ústavu. Zde bylo také roku 1908 de jure vyhlášeno (třetí) Bulharské království. Tarnovo je údajně městskou památkovou rezervací.

Staré město se rozkládá na úzkém skalnatém hřbetě, na jihu a severu spadajícím do údolí Jantry, která zde vytváří úzký meandr. Starému městu dominuje katedrála Matky Boží (Sveta Bogorodica), jinak je však hlavní třída poměrně nevýrazná. O to zajímavější jsou však boční křivolaké uličky s domky, jež mají kamenné přízemky a dřevěná nepravidelně posazená patra, často terasovitě uspořádanými ve strmém terénu, takže z jedné strany mají daleko více pater než ze strany druhé. Jedním z nich i Sarafinův dům z 19. stol. jižně od hlavní třídy, který je zpřístupněn  veřejnosti.

  

Na nejvyšším místě meandru, ve východním sousedství sterého města (s nímž spojena mostem v místech prokopané šíje) se nachází pevnost Carevec. Právě ona byla srdcem druhého bulharského království. Zhruba trojúhelníkovému prostranství obehnanému mohutnými hradbami vévodí kostel Požehnaného Spasitele neboli Patriarchát. V nejjižnější části opevnění se nachází tzv. Balduinova věž, v níž byl údajně po roce 1205 vězněn a též zemřel první latinský císař východu Balduín Flanderský. Věž dnes slouží jako rozhledna. Severně od kostela „zříceniny“ paláce. Všechny tyto objekty byly v podstatě znovu postaveny ve 2. pol. 20. stol. Zatímco kostel poměrně pěkný (zejména jeho vnitřní výmalba je velice působivá) a opevnění také nedopadlo tak nejhůř, byť na můj vkus je zde používáno zbytečně moc betonu,  zcela katastrofální je (nedokončený) pokus o železobetonovou rekonstrukci paláce, kde jsou z nepochopitelného důvodu z betonu i různé architektonické detaily!, vinou čehož ani nepředstavuje původní nádheru paláce, ani nezachovává autenticitu jeho zřícenin.

    

Kromě toho plocha pevnosti pokryta velkým množstvím vykopávek nejrůznějších budov (celých ulic) i kostelů, některých dokonce starších než sama pevnost (byzantský kostel z 6. - 7. stol.). Sem tam se mezi tím povalují i poměrně zajímavé architektonické detaily. Z novějších objektů se tu nachází několik kovových zvonic s různě velkými zvony. Z řady míst pevnosti pěkné výhledy na město i na skalní útesy lemující tok řeky Jantry. Vstupné do pevnosti 4 Lv (mimo otvírací dobu celý areál uzavřen).

     

Severozápadně pod hradbami pevnosti po obou březích Jantry čtvrť Asenova, též jedno z velice malebných míst Tarnova s řadou prastarých kostelíků z doby druhého království. Čtvrť byla vážně poškozena roku 1913, kdy byla zemětřesením z větší část srovnána se zemí.

 

Skalnatý ostroh nad sousedním meandrem Jantry, západně od Carevce a severně od starého města, se nazývá Trapezica. Dnes je neosídlený, v době druhého království zde však bylo asi 40 domů bojarů a církevních hodnostářů. vykopávky zakryté stříškami je dobře vidět například z pevnosti.

 

Nové město se rozkládá západně od starého města. Zajímavý je zde zejména park na jeho východním okraji s řadou fontán, toho času v rekonstrukci.

Jižně od starého města na pravém břehu Jantry se vypíná zalesněná Sveta Gora. K severozápadu vybíhá úzkým výběžkem nad jedním z meandrů Jantry do těsného sousedství starého města - na něm stojí monumentální obelisk připomínající osmisté výročí založení asenovské dynastie, a také galerie umění. S novým městem je spojena mostem pro pěší. Na severním úbočí hory při břehu Jantry proti Carevci se rozkládá areál cyrilometodějské univerzity, v této části města stojí též menší minaret. Na jihozápadním úpatí hory, poměrně daleko od vlastního města, se nalézá železniční nádraží (mimochodem - železniční trať od severu podchází staré město tunelem).

Web:

http://www.veliko-turnovo.bg

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE

http://bulharsko.evropou.cz/mista/veliko-tarnovo.html

http://gallery.guide-bulgaria.com/NC/Veliko_Turnovo/Veliko_Turnovo/Veliko_Turnovo

http://www.picturesofbulgaria.com/article/veliko_turnovo.html (anglicky)

http://imagesfrombulgaria.com/v/Region_V_Tarnovo/Veliko_Turnovo/

http://www.pbase.com/ngruev/tirnovo (anglicky)

http://history.rodenkrai.com/index.php/kreposti/2007082052/krepostta_carevec_v._tyrnovo_/menu_id_33.html

Ke stažení v jpg: plán pevnosti Carevec

Okolí:

Bezprostřední okolí Tarnova je skalnaté, velice malebné. V širším okolí řada klášterů (Preobraženský, Svaté Trojice, Kaliferevský, Plakovský, Kapinovo) a památková rezervace ves Abranasi na kopci nad Tarnovem. Západně Drjanovská soutěska s Drjanovským klášterem, veřejnosti přístupnou jeskyní Bačo Kiro a dvěma „ekostezkami“, z nichž jedna má údajně charakter ferraty ve vápencových útesech kaňonu.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2007