BULHARSKO na webu

Bulharský místopis:

v           http://www.guide-bulgaria.com  – přehledné územněsprávní členění (anglicky), s ortofotomapami, bohatá fotogalerie.

v           http://www.bulgariannationalparks.org – Bulharské národní parky

v           http://www.bg-parks.net – Národní a přírodní parky Bulharska

v           http://www.bulgarianmonastery.com – bulharské kláštery – snad kompletní soupis ? – s fotogalerií a popisem (Bulharsky a anglicky)

v           http://history.rodenkrai.com – starověké a středověké památky (hlavně pevnosti) – poněkud nepřehledné

v           http://imagesfrombulgaria.com  - velice obsáhlá a pěkná fotografie Bulharska (historické památky, kláštery, jeskyně…)

v           http://www.visit.bg  – server věnovaný převážně ubytování, avšak též s řadou zajímavých stránek o jednotlivých městech a památkách (s bohatou fotogalerií) – též v německé (http://www.visitbg.de) a anglické (http://www.visitbg.net) verzi

v           http://www.picturesofbulgaria.com/region/  - velice pěkné stránky s informacemi o většině zajímavějších míst v angličtině a se spoustou fotek - přehledně tříděné po regionech

v           http://www.pbase.com/ngruev/bulgaria - bohatá fotogalerie měst, klášterů i přírodních útvarů, včetně několika plánů (města, plán klášterů v Bulharsku…) - anglicky

v           http://www.cometobg.com/main.asp?rightframe=gallery.asp  – zajímavá místa Bulharska – mimo jiné Rusenski lom, Kaliakra… (zejména krásné fotky, především ptáci - anglicky)

Černomořské pobřeží:

v           http://www.bsregion.org - oficiální stránky oblasti Burgas

v           http://www.vn.government.bg - oficiální stránky oblasti Varna

v           http://obldobrich.orbitel.bg - oficiální stránky oblasti Dobrič

Podunaji:

v           http://www.lomea.org – Přírodní park Rusenski Lom

v           http://www.ruse.bg – oficiální stránky oblasti Ruse

Stará planina:

v           http://www.staraplanina.org – server regionální turistické asociace Stará planina (spíše souhrnné informace o oblasti – teoreticky ke stažení pdf průvodce, ale nefungují) – bulharsky a anglicky

v           http://www.ppbulgarka.nug.bg – Přírodní park Balgarka

v           http://www.centralbalkannationalpark.org - Národní park Centralen Balkan

v           http://www.vt.government.bg – oficiální stránky oblasti Veliko Tarnovo

v           http://www.gb.government.bg - oficiální stránky oblasti Gabrovo

v           http://www.oblastlovech.org - oficiální stránky oblasti Loveč

v           http://www.klub-karpacki.org/wycieczki/4.php?grupa=2003/BG0903/fbg0903.txt - fotografie Staré Planiny

Bulharsko na českém webu:

v           http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={7159C6A0-0B0B-4FE0-8319-1234AC872A02} – informace o Bulharsku na stránkách Ministerstva zahraničních věcí

v           http://www.bulharsko.cz – jeden ze serverů, věnovaným turistice v Bulharsku

v           http://www.bulharsko.net – jiný server, věnovaný Bulharsku

v           http://bulharsko.proweb.cz – další poměrně podrobný server o Bulharsku - nejen turistické informace (http://bulharsko.proweb.cz/mest10.htm - řada zajímavostí o městech, odkazy na další stránky)

v           http://www.bgr.cz – stránky Sdružení pro Bulharsko (řada informací, které jinde nenaleznete, avšak trochu chaoticky uspořádaných…)

v           http://www.cedok.cz/destinace/bulharsko.htm - poměrně kvalitní souhrnné informace o Bulharsku

v           http://bulharsko.orbion.cz – velmi pěkné stránky plné praktických informací, zaměřené však především na pobřeží

v           http://www.barevne-bulharsko.cz – jiné velice obsažné stránky (včetně zajímavých diskusí), převážně o pobřeží

v           http://bulharsko.evropou.cz - praktické informace a popisy míst (převážně pobřeží) - vlastní postřehy neopisované od ostatních!

v           http://www.bulharsko.byznysweb.cz - ještě jiné stránky o Černomořském pobřeží

v           http://www.balcanica.cz – obojživelníci a plazi Balkánu (lokality, druhy, výzkum, expedice…)

Praktické:

v           http://www.mzv.cz/sofia - Velvyslanectví ČR v Sofii (aktuální informace o rizicích, kontaktní telefony a pod)

v           http://www.bdz.bg – bulharské železnice (včetně skvěle udělaného vyhledávání spojů)

v           http://vremeto.v.bg - počasí v Bulharsku

v           http://www.mdaar.government.bg/map.php - mapa oblastí Bulharska se základními informacemi a rozcestníkem na vlastní stránky oblastí a obcí

v           http://www.bgmaps.com - plány všech „oblastních“ měst (a některých dalších)

v           http://mapy.mk.cvut.cz/list/data/Bulharsko-Bulgaria - větší množství různých map Bulharska ke stažení

v           http://vseedu.vse.cz/cesty/2000/mapy.htm  - mapy Staré planiny ke stažení (nepříliš kvalitní)

v           http://www.voltek.cz/poklady/bulharsko/bulharsko_hory01.htm - bulharské hory - stručné praktické informace (česky)

Zajímavější cestovní deníky (zahrnující severovýchod Bulharska):

v                 http://vseedu.vse.cz/cesty/2000/ (Stará Planina, Rila, Rodopi - 2000)

v                 http://www.fhg.cz/balkan/balkan.htm (Sofia, Rila, pobřeží - 2003)

v                 http://bulharsko.vreco.cz (Primorsko - 2003)

v                 http://www.sweb.cz/cestujte/bulharsko.htm (cesta autem - zejména pobřeží - 2003)

v                 http://bullshit.jinak.cz/special/bulgaria/ (Pirin, Rila, pobřeží, Stará Planina – 2004)

v                 http://www.balcanica.cz/1/13/0 - popis řady herpetologických expedicí do Bulharska

v                 http://www.pooh.cz/chrocht/a.asp?a=2010220 (trochu chaotické…)

 

úvodní stránka / praktické informace / místopis