SPREMBERG

Landkreis Görlitz (Löbau-Zittau)

Ves v údolí Sprévy, prvně připomínána roku 1242 jako Sprewemberch. Stavebně a od roku 1920 i správně spojená se sousední Neusalzou. Na východním konci Reiterhaus, západně od něj kostel.

Ve Sprembergu se roku 1676 narodil významný kartograf Johann George Schreiber.

historický pohled na Spremberg (v popředí) a ještě samostatnou Neusalzu (v pozadí)

mlýn na Sprévě

stodola

Reiterhaus

Ukázka tradiční lidové architektury Horní Lužice, jeden z nejstarších dochovaných roubených domů v oblasti. Hlavní stavení s podstávkovým přízemím a hrázděným patrem s pavlačí z roku 1660, boční křídlo se zděným přízemím a netypickým podstávkovým patrem přistavěno kolem roku 1800. Dnes slouží jako muzeum připomínající tradiční bydlení a řemesla tohoto kraje (www.reiterhaus.de). 

 

Reiterhaus

obraz jezdce na koni na průčelí, který dal domu jeho jméno; jde o trofej z tradiční posvícenské soutěže mladých dívek v přesnosti míření kopím se zavázanýma očima, tuto získala roku 1874 Christel Schniebs

   

obytná sednice s tkalcovským stavem

honosnější pokoj

 

zemědělské a lesnické nářadí

ševcovská dílna

  

lidový nábytek v patře stavení

 

pavlač s dřevěnými holuby

kostel

Sprembergský kostel stojí na mírné vyvýšenině nad levým břehem Sprévy. Doložený je již ve 13. stol. Jeho současná podoba pochází z let 1901-2. Nachází se u něj malý dosud funkční hřbitov a veliké množství zajímavých kamenných náhrobků.

 

kostel před přestavbou poč. 20. stol. a dnes – zásadní rozdíly vidět nejsou, ale při bližším pohledu se lze všimnout, že presbytář jiný (zcela jiná je také loď, ale to z tohoto pohledu není patrné)

  

loď kostela

 

dva portály – v lodi a v jedné z bočních věžic

     

historické náhrobní kameny při presbytáři kostela

detail erbu jednoho z náhrobníků

novější náhrobek při kostele

hřbitov u kostela

 

dva zajímavé dřevěné náhrobky

staré hrobky ??

náhrobník zazděný v ohradní zdi hřbitova

     

historické hrobky a náhrobní kameny v rohu hřbitova

pomník padlým u kostela

Web:

http://www.neusalza-spremberg.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Neusalza-Spremberg

Ke stažení v jpg: plán vsi a okolí

Okolí:

Západně Neusalza, východně Friedersdorf se zámkem a zámeckým parkem při Sprévě na severozápadním konci vsi; severně nad vsí skalní vyhlídka Schmiedesteine, jižně v údolí Sprévy Spreepark. Východně ves Kottmarsdorf s větrným mlýnem.

 

úvodní stránka / rejstřík míst

červenec 2011