NEUSALZA / NOWOSÓLC

Landkreis Görlitz (Löbau-Zittau)

Městečko nad levým břehem Správy (325 m n. m.), dnes tvořící jeden stavební a od roku 1920 i správní celek se sousedním Sprembergem. Centrem dvě náměstí – Obermarkt a Niedermarkt  – s řadou pěkných dochovaných domů (podobně jako přilehlé uličky). Jihozápadně od Obermarktu kostel. Po jižním okraji města prochází železniční trať, jihozápadně od kostela nádraží.

Neusalza založena v letech 1669-70 Christophem Friedrichem von Salza pro exulanty z Čech, Moravy a Uher (v kostele se až do roku 1800 sloužily mše v češtině).

znakem města je erb rodu Salza, zakladatele města

pohled na město od jihu – z Hänschebergu

 

Obermarkt – Horní náměstí

 

kavárna na Horním náměstí se slunečními hodinami ve štítě

 

detaily výzdoby lékárny na Horním náměstí

ulička mezi Horním a Dolním náměstím

   

Niedermarket – Dolní náměstí

mezi Dolním náměstím a Spremberským kostelem

 

kostel z roku 1675; věž přistavěna 1770, dnešní podoba z roku 1859

pomník padlým v 1. sv. válce při sakristii kostela

 

památník u kostela

dům u kostela

 

železniční trať a nádraží

Web:

http://www.neusalza-spremberg.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Neusalza-Spremberg 

Ke stažení v jpg: plán města a okolí

Okolí:

Severovýchodně navazuje na Neusalzu Spremberg, východně v údolí Sprévy Spreepark, jihovýchodně osada Neuspremberg, nad jižním okrajem města se tyčí vrch Hänscheberg, západně již na území ČR zaniklá ves Fukov, severozápadně ves Oppach.

 

úvodní stránka / rejstřík míst

červenec 2011