KRIPPENTAL (Krippenské údolí)

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Gohrisch, Reinhardtsdorf-Schöna

Zalesněné údolí potoka Krippenbach, vznikajícího nedaleko hranic s Českou republikou soutokem potoků Napajedla a Potůčky a u vísky Krippen se vlévající zleva do Labe. Též nazýváno Krippengrund či Krippenbachtal. V údolí několik bývalých mlýnů (Forstmühle, Rölligmühle, Schinkenmühle), v 15. a 16. stol. pracovaly pod Kleingiesshübelem  i dva malé hamry. Údolím prochází silnička.

Rölligmühle (Rölligův mlýn)

Malá osada ve střední části údolí pod Kleingiesshübelem, kolem bývalého mlýna. Mlýn je poprvé zmiňován roku 1561. Roku 1584 ho získal český exulant Peter Röllig, v jehož rodině zůstal až do roku 1969. Původní mlýn rozšířen roku 1812. Kromě zařízení na mletí mouky zde byla i pila a lisovna oleje. Od roku 1870 zde byla též výletní restaurace. Provoz mlýna ukončen roku 1965. Do roku 1991 byl objekt využíván jako rekreační zařízení, od té doby chátrá.

   

bývalý mlýn

bývalá restaurace na zahradě mlýna

 

mlýn v 19. stol (Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz) a o nedlouho později, již s přestavěným západním křídlem (historická pohlednice)

ještě jiná historická pohlednice mlýna

hrázděné stavení naproti mlýnu

  

studánka na křižovatce u mlýnu s kamennými plastikami

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy je za součást Krippentalu považována i údolí  Napajedel na českém území, v němž leží zříceniny Königsmühle.

Ø        Silnice, vybudovaná v letech 1813-14 z KrippenuRölligmühle (na náklady majitelů mlýna) byla jednou z prvních údolních cest na území Saského Švýcarska.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Krippenbach

http://www.wanderpfade.de/?kat=0&wp=1260 

Literatura:

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 2 (Dresden 2013)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014