NIEDERLAUTERSTEIN (Dolní Lauterstein)

Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Marienberg

Ves v Krušných horách, nad levým břehem říčky Schwarze Pockau (570 m n. m.). Na dolním (východním) konci vsi zřícenina hradu Lauterstein.

Nejstarší historie tohoto místa je spjata s hradem Lauterstein. Vlastní ves byla založena až roku 1701. Do konce roku 1995 samostatná obec, poté připojen k Marienbergu.

 

Schlossmühlevilla – obytný dům z roku 1894 – je posledním pozůstatkem areálu Zámeckého mlýna, prvně zmiňovaného koncem 15. stol. a zbořeného roku 2002; stával v místech dnešního parkoviště na pravém břehu říčky proti zřícenině hradu

hadcový památník u bývalého mlýna

hrad Lauterstein

Zříceniny nevelkého hradu na nízkém strmém rulovém skalním ostrohu nad levým břehem říčky. Dominantou hradu jsou dvě velice blízko od sebe postavěné věže – starší válcová a zřejmě o něco mladší hranolová.

Hrad je jedním nejstarších hradů Krušných hor. Dle archeologických výzkumů byl postaven ve 2. pol. 12. stol. (z té doby pochází i válcová věž), byť prvně písemně zmiňován (jako Luttirstein) je až roku 1302. Jeho poloha a vznik souvisí s brodem pod hradem, jímž přecházela tzv. Stará česká cesta z Lipska a Chemnitz do Prahy přes Schwarze Pockau. Hrad byl centrem poměrně rozsáhlého panství. 1434, kdy hrad drželi páni z Berbisdorfu, bylo panství rozděleno na dvě části – Oberlauterstein a Niederlauterstein – a uprostřed hradu byla vystavěna tzv. oddělovací zeď. Roku 1559 museli panství prodat saskému kurfiřtovi Augustovi, který nechal hrad přestavět do zámecké podoby a zřídit v něm úřad zemského knížete. Roku 1639 byl vypálen švédskými vojsky a již nebyl obnoven. Dnes zříceniny volně přístupné, chráněná archeologická památka.

kresba hrady a jeho okolí od stavitele Wilhelma Dilicha z roku 1629 (z wikipedie)

plánek zříceniny hradu (www.burgenwelt.de)

celkový pohled na hrad

 

válcová věž (bergfrit) o průměru 8,5 m a síle zdí 3 m s portálkem ve výši 5 m nad terénem

  

torzo hranolové věže (donjonu?) o půdorysu 12 x 6 m na základech staršího paláce

výhled z hradu do údolí Schwarze Pockau s bývalým Zámeckým mlýnem

štoly pod hradem

Ve svahu pod hradem, na levém břehu říčky při cestě zvané Schusterweg několik štol. Několik desítek metrů dlouhá Tiefer Victoria Stolln volně přístupná, opatřená elektrickým osvětlením (vypínač u vchodu). V sousedství studánka v podobě štolového portálu, jímající vodu z výše položené průzkumné štoly na bismut. V literatuře jsou v okolí zmiňovány i další  štoly, dnes zřejmě zavalené,

Tiefer Victoria Stolln (Viktoriina štola) vznikla snad v 16. či 17. stol. (soudě podle znaků, vytesaných ve stěně, které se právě v tomto období používaly), jinak však její historie není známa. Za druhé světové války sloužila jako obyvatelům Niederlautersteinu jako protiletecký kryt. Později byl vchod téměř zavalen. Zpřístupněna byla jako památka na místní hornickou historii byla štola v letech 2010-12 místním vlastivědným spolkem Heimatverein Niederlauterstein e. V. Bismutová průzkumná štola byla ražena v letech 1950-51.  Dosáhla délky 300 m, ale jelikož průzkum byl neúspěšný, byla posléze zavalena. Ze štoly vytékala voda a podmačovala cestu, proto zde tentýž spolek vybudoval v letech 2007-08 studánku. Studánka má podobu ústí štoly, proto je nazývána Mundloch Wismutstolln, nejde však o skutečné ústí štoly nýbrž pouze o symbolické.

portál Tiefer Victoria Stolln, vybudovaný zcela nově v letech 2010-11

plánek Viktoriiny štoly (z infotabule)

  

Viktoriina štola

 

znaky ze 16. či 17. stol., tzv. Schneeberger Gedingezeichen, na stěně štoly

 

studánka Mundloch Wismutstolln

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Stará česká cesta z Lipska do Prahy přicházela od Zschopau, pozdější vsí procházela po dnešní ulici Gänsegasse, pod hradem překračovala Schwarze Pockau, úvozem v protějším svahu stoupala k Zöblitz a pokračovala přes Kriegwald k české hranici.

Ø        Firma Auharen z blízkého Marienbergu vyrábí model hradu Lauterstein v podobě před jeho zbořením jako doplněk kolejišť.

Web:

http://www.niederlauterstein-erzgebirge.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlauterstein

http://hv-niederlauterstein.npage.de

http://www.burgenwelt.de/lauterstein/

http://www.niederlauterstein.de

http://www.apsida.cz/hrady/cizina/nemec/sasko/sas_chemnitz/lautrstn/lautrstn.htm (česky)

http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20110913-red-zajimavosti-sousede-lauterstein-0aa8.html (česky)

Ke stažení v jpg: plánek obce s okružní stezkou / turistická mapa okolí Marienbergu

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2013