KRIEGWALD

Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Olbernhau

Lesní komplex v Krušných horách, mezi Ansprungem a Rübenau. Na západní straně spadá do údolí Schwarzwassertal. Východní hranice není jasně vymezena; někdy je za Kriegwald považován celý les až k Olbernhau, ale častěji je takto označována pouze západní část tohoto komplexu. Nejvyšším vrcholem je skalnatý Steinhübel, v jeho okolí četná rašeliniště. Další rozsáhlá rašeliniště v jižní části při hranicích Čech (na severním úpatí Čihadla). Přírodovědně nejcennější části lesa chráněny jako evropsky významná lokalita Kriegwaldmoore (Kriegwaldské močály), navzdory jménu nezahrnující pouze rašeliniště a rašelinné smrčiny, ale i fragmenty kyselých bučin a horských smrčin; jižní část – Hühnerheide – je navíc součástí ptačí oblasti Erzgebirgskamm bei Satzung (Hřeben Krušných hor u Schatzungu; na české straně navazující na ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská). Lesem vede řada vycházkových cest, v zimě upravovaných pro běžkování (údajně největší oblast běžeckých tras v saském Krušnohoří).

Les byl předmětem sporů mezi majiteli panství Červený Hrádek (v Čechách) a Lauterstein; odtud i jméno (Válečný les). V pol. 16. stol.  koupili území Wettitnové (saští kurfiřti) a 1559 povolil August I. používat dřevo z tohoto lesa pro potřebu okolních dolů a hutí.

evropsky významná lokalita Kriegwaldmoore (ohraničena černě) s vyznačením význačných biotopů – růžově přechodová rašeliniště, fialově rašelinné lesy, hnědě horské smrčiny a okrově kyselé bučiny (n2k.xima-web.de)

 

rašeliniště se suchopýry severně od Steinhübelu

Steinhübel (Kamenný vrch)

Skalnatý z větší části zalesněný vrch (817 m), nejvyšší vrchol Kriegwaldu. Dříve nazýván Hindenburghöhe. Dříve oblíbené vyhlídkové místo, dnes výhledy z větší části omezeny vzrostlými stromy; zachován výhled k jihozápadu, kde za dobré viditelnosti údajně vidět i údajně vidět i Klínovec a Fichtelberg. Zdejší bučiny součástí evropsky významné lokality. na vrchol vede značená odbočka turistické cesty.

 

vrcholové skály

omezený výhled k jihozápadu na Jelení horu, Hirtstein a Pöhlberg

srub pod vrcholem

Lehmheide

Komplex převážně zalesněných rašelinišť jihovýchodně od Steinhübelu, v pramenné oblasti potoka stékajícího k jihu do Rübenau. Mocnost rašeliny je až 3,6 m. Pozoruhodností je tzv. rašeliništní kras s podzemními dutinami v rašelině. Silně poškozeno odvodňováním a nevhodným lesním hospodařením v 19. stol., probíhají opatření k jeho obnově. Rybník Lehmhaider Teich (756 m n. m.) s cenným příbřežním pásem přechodných rašelinišť vybudován koncem 16. stol. jako zdroj vody pro plavení dřeva. Součást evropsky významné lokality.

 

Lehmhaiderský rybník

 

rašeliniště severozápadně od rybníka

Rabenberg (Havraní hora)

Poměrně nevýrazný vrch, či spíše nejvyšší bod podkovovitého hřebene (807 m n. m.) v severozápadní části lesa. Na jižním úbočí jezírko Basaltsee (Čedičové jezero) v bývalém lomu, nazývaném Schwarzer Steinbruch (Černý lom); lomové stěn nejsou patrné.

Basaltsee

odval pod lomem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Kriegwaldem vedla odpradávna (bezpečně doložena od 12. stol., ale někdy se uvádí i 8. stol.) obchodní stezka ze Saska do Čech, zvaná Alte Böhmische Steig (antiqua semita boemorum Stará česká stezka), později i Alter komotauer weg (Stará chomutovská cesta). Vedla z Chemnitz, do této oblasti přicházela kolem hradu Lauterstein přes Züblitz, lesem procházela zhruba v severojižním směru (dle některých map po západním úbočí Steinhübelu, dle jiných po východním?), v Načetíně překračovala hranice Čech a pokračovala dále na Chomutov a Prahu.

Ø        Asi 1 km západně až jihozápadně od Steinhübelu by měla být zaniklá středověká vesnice Ullersdorf z počátku 13. století.

Web:

http://www.kriegwald.de

http://krusnohori-bez-hranic.cz/oblast-bezeckych-tras-kriegwald-trasa-1 (česky)

http://www.ruebenau.de/steinhuebel.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Steinhübel_(Sachsen)

http://www.erzgebirge-explorer.de/1217/steinhuebel-bei-zoeblitz.html

http://ins-erzgebirge.de/ausflugsziel.php?id=66

http://n2k.xima-web.de/1801.aspx

http://www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/moore/lehmheide.htm

http://www.geocaching.com/geocache/GC4CKTN_817m-u-nn

http://www.geocaching.com/geocache/GC1WDH5_schwarzer-steinbruch 

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2013