KAHLBUSCH

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Dohna

Návrší na východním okraji města Dohna, kde dříve bývalo popraviště, jak dosvědčuje jeho starší jméno Galgenberg (Šibeniční vrch). Od roku 1850 zde těžen kámen, takže celá vrcholová část návrší byla odtěžena. Již opuštěný lom, v minulosti částečně zavezen dnes rekultivovanou skládkou, je významným profilem usazenin svrchní křídy (cenomanu) s výskytem četných zkamenělin, vyplňujících deprese v permských vyvřelých horninách (chráněná přírodní památka). Ve východní části lomu malé oplocené jezírko. Severní svahy zalesněny. Z prostoru lomu, zejména horních hran lomových stěn (špatně přístupné) zajímavé výhledy na město i na hrad Donín.

návrší od jihozápadu

celkový pohled na lom

 

prvohorní ryolity a druhohorní usazeniny s četnými valouny v západní části lomu

severní část lomové stěny

jezírko ve východní části lomu

označení chráněného území

výhled na Donín – vlevo areál hradu, vpravo historické jádro s kostelem

Web:

http://www.pictokon.net/200803/der-kahlbusch-galgenberg-in-dohna002-000.html

http://www.kreidefossilien.de/fundorte/klassische-fundstellen/dohna-kahlbusch

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

srpen 2012