Bielawskie Blota / Bilawa Bruch

vojvodství Pomořské, okres Puck

Rozsáhlé vrchovištní rašeliniště baltského typu (nejvýchodnější lokalita tohoto typu) v pánvi mezi Krokowem a Jastrzebí Górou, svým charakterem připomínající tundru. Též zvány prostě Bielawa či Bielawy (jméno, používané v kraji častěji pro blata, odvozeno zřejmě z častých mlh). V minulosti částečně narušena těžbou rašeliny a častými požáry. Přírodní rezervace Bielawa (721 ha, vyhlášena 2005) zahrnuje i starší drobnější rezervace Moroszka Bielawskiego Blota (8,4 ha) a Woskownica Bielawskiego Blota (33 ha), vyhlášené již roku 1977. Výskyt typických rašeliništních rostlin, jako jsou rojovník bahenní, vřesovec čtyřřadý, kyhanka bažinná či suchopýry. K nejvzácnějším rostlinám zde patří ostružiník moruška (Moroszka) a vřesna bahenní (Woskownica), po nichž se původní rezervace jmenovaly. Taktéž z ornitologického hlediska se jedná o lokalitu celostátního významu (mimo jiné hojný výskyt jeřábů či jediné hnízdiště vodouše bahenního v Polsku). Zarůstá břízou. Součást Přímořského krajinného parku (Nadmorski Park Krajobrazowy).

  

Lokalita velmi obtížně přístupná. V západní části v návaznosti na modrou turistickou značku z Jastrzebie Góry do Krokowa uváděna naučná stezka, v terénu však v těchto místech po ní ani stopy. V severovýchodním rohu, mimo jakékoli oficiální cesty, dřevěná pozorovatelna s pěkným výhledem na celé rašeliniště.

V lese východně od rašelinišť, poblíž osady Czarny Mlyn (pravděpodobně již mimo území přírodní rezervace) několik malebných rašelinných jezírek.

    

Web:

http://www.npk.org.pl/parkiotulina/1424rezerwaty.htm

http://przyroda.polska.pl/regiony/pobrzeza_pd/bielawa/index.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Bielawa  

Okolí:

Severně ves Ostrowo se zachovanou kašubskou lidovou architekturou a přímořské letovisko Karwia, severovýchodně letovisko Jastrzebia Góra s nejsevernějším místem Polska zvaným Gwiazda Północy, jižně rozsáhlá lesní oblast Puszcza Daržlubska, v ní mimo jiné ves Mechovo s pěkným hrázděným kostelem, poblíž ní pískovcové jeskyně Mechowska Grota (oficiálně turisticky zpřístupněny), západně ves Slawoszyno a městečko Krokowa s vodním zámkem, severozápadně osada Karwieňskie Bľota.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009