Krokowa / Krockow

vojvodství Pomořské, okres Puck

Město je jedním z center severních Kašub. Od 13. stol. do roku 1945 (se dvěma přestávkami v 19. stol.) v majetku rodu Krokowských von Krockow. Od konce 16. stol. bylo centrem kalvinismu v Pomoří.

Dominantou kostel sv. Kateřiny Alexandrijské – cihlová neomítaná novogotická stavba z pol. 19. stol. se dvěma věžemi dole hranolovými, nahoře osmibokými. Založil ho a osobně vyprojektoval Karl Gustav von Krockow po vzoru katedrály v Rotterdamu na místě starší svatyně s rodovou hrobkou, která dnes tvoří sakristii kostela. Do roku 1945 evangelický. Přístavba předsíně z roku 2002.

 

V jižním sousedství kostela Krokowský zámek - nevelká malebná tříkřídlá budova s nárožní věžičkou na ostrůvku čtvercového tvaru obehnaném širokým vodním příkopem. Zřejmě již koncem 13. stol. zde postavena vodní tvrz, v 15. stol. přestavěna na malý hrádek. Současná zámecká podoba z 1. pol. 17. stol., přestavován ještě v 18. a 19. stol. Po roce 1945 chátral, v 1. pol. 90. let převzat a zrekonstruován nadací Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, založenou Albrechtem von Krockow s vizí Polsko-Německého usmíření. Dnes stylový hotel, restaurace a konferenční centrum. Prohlídku interiérů údajně možné sjednat v muzeu.

   

Zámek obklopuje zbytek kdysi údajně mnohem rozlehlejšího parku z 18. stol. Část severně od zámku má charakter francouzské zahrady, podél jižní strany příkopu jírovcová Alej filozofů. Romantickou atmosféru dotváří několik mostků. Park volně přístupný.

   

V bývalém hostinci z 18. stol. za kostelem dnes pošta a (v bývalém tanečním sále) malé regionální muzeum s expozicí kašubské kultury a místní kašubsko-polsko-německé historie.

 

Severně od kostela výklenková kaplička se sochou Panny Marie, vybudovaná na památku „pobytu“ sošky Panny Marie z Fatimy v Krokowě (1996).

Na severním konci města byla konečná stanice železniční trati z Pucku, vybudované roku 1903. V letech 2001-2003 fungovala jako drezinová železnice pro turisty, poté zrušena úplně. Zachováno nádraží, kolejový svršek snesen.

 

Web:

http://www.krokowa.pl

http://www.zamekkrokowa.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krokowa

http://www.dkpk.ziemiawejherowska.eu/index.php/gmina_krokowa

http://www.museo.pl/content/view/450/323/ 

Okolí:

Východně ves Stawoszyno a rezervace Bielawa, severně rezervace Zielone a osada Karwieňskie Blota, západně Žarnowiec s cisterciáckým klášterem a veliké Žarnoviecké jezero s areálem nedostavěné jaderné elektrárny a přečerpávací hydroelektrárnou, při níž rekreační areál s vyhlídkovou věží, jižně lesní komplex Puszcza Daržlubska.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009