Chľapowo / Chlapau

vojvodství Pomořské, okres Puck

Původně kašubská rybářská a zemědělská ves, zmiňovaná prvně roku 1359 jako Klappow. Dnes rekreační osada při pobřeží Baltu s několika kempy, řadou hotelů a penzionů – součást Wľadisľawowa. Jedna z restaurací umístěna v letadle TU 134.

Pobřeží tvoří až 50m vysoké strmé útesy, tvořené jakousi spraší (z horního okraje místy pěkné výhledy na Balt a na mys Rozewie s majákem), na něž navazují pěkné písčité pláže. Součást Přímořského krajinného parku (Nadmorski Park Krajobrazowy).

  

Jeden z oficiálních přístupů k moři tzv. Zelenými schody – dlouhým dřevěným schodištěm, chránícím útesy před erozí.

 

Východně od zelených schodů malý rybářský „přístav″ (rozuměj místo určené k přistávání rybářských bárek, k čemuž slouží několik prastarých navijáků). K přístavu směřuje od vsi pěkná rokle.

    

Web:

http://www.chlapowo.pl

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chłapowo

http://www.chlapowo.net.pl  

Okolí:

Východně přístavní město Wľadysľawowo s muzeem motýlů a přírodní rezervace Sľone Ľaki v nejzazším cípu Puckého zálivu. Západně Chľapowská dolina, mys Rozevie a letovisko Jastrzebia Góra.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009