GDYNIA / GDINGEN (GDYNĚ)

vojvodství Pomořské, město Gdynia

Přístavní město na břehu Gdaňského zálivu - nejsevernější část tzv. Trojměstí. Ve 14. stol. zde připomínána rybářská osada, rozvoj však především po 1. sv. válce, kdy Polsko získalo přístup k moři, ale žádný přístav (nedaleký Gdaňsk byl v té době svobodným městem). Polský přístav bylo proto rozhodnuto vybudovat právě v Kdyni. Městská práva udělena roku 1926. Již 1933 největším a nejmodernějším přístavem baltského pobřeží. V době 2. sv. války přejmenována na Gotenhafen.

Největší atrakce Gdyně jsou soustředěny na Jižním molu (Molo Poludniowe) – zde je mimo jiné Oceánografické muzeum s mořským akváriem, zakotveny jsou zde dvě muzejní lodě – Dar Pomorza a Blyskawica, nachází se zde řada různých pomníků a památníků.

    

Dar Pomorza je plachetní školní fregata. Byla postavena roku 1909 pod jménem Prinzess Eitel Friedrich jako cvičná loď německého obchodního námořnictva. Později vystřídala řadu funkcí a několik jmen, pro námořní školu v Gdyni byla zakoupena roku 1929. Od roku 1982 slouží jako jedna z expozic Centrálního mořského muzea v Gdaňsku.

           

Blyskawica je vojenský torpédoborec z roku 1937 – údajně nejstarší torpédoborec na světě. Postaven byl v Anglii. Od roku 1976 slouží jako muzeum - je součástí Muzea vojenského námořnictva a vstup na něj je zdarma.

   

Jižně od Jižního mola se táhne Přímořský bulvár (Bulwar Nadmorski) – vycházková promenáda, navazující na městskou pláž. Při bulváru též Muzeum vojenského námořnictva, část exponátů na zahradě objektu je vidět přímo z bulváru.

   

Ze staré zástavby Gdyně je nejvýraznější kostel Panny Marie (kolegiata). Před kostelem sochy Panny Marie a Papaeže Jana Pavla II, v předsíni kostela socha sv. Vojtěcha.

     

Dalším pozůstatkem staré zástavby je Dom Abrahama z počátku 20. stol., v němž žil od roku 1920 až do své smrti o tři roky později vlastenec a aktivista za polské Pomořansko, „kašubský král″ Antoni Abrahám. Dům slouží jako malé muzeum. Na objektu pamětní deska, před ním pamětní kámen.

 

Většina Gdyně však moderní. Na fotografiích hlavní vlakové nádraží a dominanta města - „Mořské věže“ – dvojice mrakodrapů na pobřeží mezi Jižním a Rybářským molem, z nichž severní je vysoká 91 m (28 pater), jižní pak 116 m (36 pater, i s anténami 138 m).

 

Ve městě lze nalézt i několik zajímavých současných kostelů - kostel Nejsvětějšího srdce Páně (Kościół Najświętrzego Serca Pana Jezua) se nalézá poblíž nádraží, kostel Panny Marie Neustálé pomoci (Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) pak nedaleko přístavu.

 

Přístav se rozkládá v zátoce na severním okraji města. Jde především o obchodní přístav, je domovským přístavem většiny lodí polské obchodní a rybářské flotily. Budova osobního přístavu se nachází na nejsevernějším z „mol“ vybíhajícím od města do moře, v jihozápadní části přístavní zátoky. Je poměrně zajímavou architekturou, na ní pamětní desky duchovního otce Gdyňského přístavu Ing. Tadeusze Wendea a propagátora vzniku přístavu, tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Prof. Ing. Eugenia Kwiatkovského. Nedaleko též budova Námořního úřadu.

        

Web:

http://www.gdynia.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia

http://www.mojagdynia.com

http://www.museo.pl/content/blogsection/43/140/

http://www.gotenhafen.pl

http://www.moje-morze.pl/gdynia.html 

Okolí:

Součástí Gdyně vilová čtvrť a vyhlídkový vrch Kamienna Góra. Trojměstí tvoří spolu s Gdyní ještě Sopot a Gdaňsk. Západně Trojměstský krajinný park (Trójmiejski Park Krajobrazowy).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009