Sopot / Sopòtë / Zoppot (Sopoty)

vojvodství Pomořské, město Sopot

Letovisko na pobřeží Gdaňského zálivu - střední část tzv. Trojměstí. Od 13. stol. rybářská vesnice. Lázeňská historie se datuje od roku 1823, kdy zde lékaře napoleonské armády Jaen Georges Haffner založil mořskou plovárnu. Zejména po 1. sv. válce, kdy Sopoty byly součástí svobodného města Gdaňsk, se staly vyhledávaným místem polské smetánky. Dodnes město hotelů, obchodů a pláží.

Největší atrakcí nejdelší dřevěné molo v Evropě – stavba z roku 1928, vybíhající více jak půl kilometru (515 m) do Gdaňského zálivu. Na konci mola restaurace, z mola pěkná výhled na moře i pobřeží. Na molo se platí vstupné.

  

Pobřeží dominuje lázeňská budova (z poč. 20. stol.), jejíž součástí i 30 m vysoká věž (původně vyhlídková věž, maskující komín lázeňské koupelny, nejpozději od 50. let slouží i jako maják - přístupná veřejnosti) a řada honosných hotelů (z nichž nejmonumentálnější Grand Hotel z roku 1927). Jižně od majáku lázeňský park s pramene solanky (jodobromové minerální vody).

Na hlavní třídě Bohaterów Monte Cassino, směřující od mola, bizardní Křivý dům (Krzywy Domek), v němž obchody, restaurace a kanceláře. Na jejím druhém konci nedaleko železničního nádraží kostel sv. Jiří (Kościół św. Jerzego) z let 1899-1901.

  

Web:

http://www.sopot.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sopot

http://www.dawnysopot.pl/

http://www.sopot.net/

http://www.muzeumsecesji.pl/podroz_pliki/sopot.html

http://www.danzig-online.pl

http://latarnie.igel.pl/sopo2.htm

http://www.latarnie.pl/latarnia_w_sopocie.php

http://www.museo.pl/content/blogsection/44/141/

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Sopot_(Polska).html

http://www.krzywydomek.info

http://www.jerzy.sopot.pl/

Okolí:

Trojměstí tvoří spolu se Sopoty ještě Gdynia a Gdaňsk. Severně přírodní rezervace Kepa Redlowska, jižně Oliwa s cisterciáckým klášterem, západně Trojměstský krajinný park (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Grodzisko Sopockie – raně středověké hradiště (pravděpodobně z 10. stol.), dnes částečně rekonstruované jako archeologický skanzen.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009