KALWARIA WEJHEROWSKA

vojvodství Pomořské, okres Wejherowo

Poutní areál v lesích při jižním okraji Wejherowa, zvaný též Kašubský Jeruzalém (Jerozolima Kaszubska). Soubor 25 (respektive 26) převážně barokních, v menší míře též rokokových a novogotických kaplí, několik kaplí je v tradičním kašubském hrázděném stylu. Areál byl založen zakladatelem města Jakubem Wejherem v pol. 17. stol., v tehdy převážně protestantském prostředí. Jako jednoho z duchovních center Polska byla velká část Kalvárie zničena Nacisty, opravy ve 2. pol. 20. stol. byly spíše formální. Celý areál kompletně zrekonstruován v letech 2006-2008. Celá trasa je cca 5 km dlouhá. Interiéry kaplí otevřeny pouze při církevních slavnostech či při prohlídce zajišťované františkánskými mnichy z Wejherowa.

Počátek cesty tvoří skupina čtyř barokních kaplí na pahorku, zvaném Olivetská hora, odděleném od zbytku areálu potokem Cedron (a od zbývajících zastavení značně odlehlém). Jde o kapli Nanebevstoupení, Getsemanskou kapli, kapli Polibku Jidášova a Hrob Matky Boží.

   

Další kaplička se nachází až na mostě přes říčku Cedron, jíž se v těchto místech připisuje zázračná moc. V dnešní podobě je novogotická z roku 1860.

 

Na druhý vrch, zvaný Sion, stezka stoupá Bránou Jeruzalémskou a kolem Domu Annáše.

  

Na vrcholu Sionu jedna z nejmalebnějších částí celé Kalvárie – skupina kaplí Poslední večeře, Dům Matky Boží (hrázděná stavba z roku 1860 na místě starší kaple) a Dům Kaifáše s plastikou vězněného Ježíše ve „sklepě″, rozložená kolem prostranství s krásnými starými buky.

   

Opět s velkým odstupem se nachází na okraji města v sedle mezi Sionem a Golgotou, trochu „mimo cestu″, skupina honosných staveb – Palác Piláta, Palác Heroda a kaple Vložení Kříže (v novogotické podobě z roku 1866, čímž je zřejmě nejmladším objektem celé Kalvárie). Zde teprve začíná křížová cesta tak, jak je obvykle zpodobňována.

  

Jednou z nejmalebnějších staveb celé Kalvárie je malebná centrální barokní kaple Setkání Krista s matkou na jednom z hlavních rozcestí celého areálu.

 

Na Golgotu cesta stoupá kolem tří kapliček, skrytých v domcích v hrázděném kašubském stylu – kaple Prvního pádu Krista, kaple Šimona Cyrenského a kaple Veroniky.

    

Na vrcholu strmého stoupání se nalézá Brána slz, připomínající druhý pád Krista pod křížem, postavená ve stylu pevnostních vrat.

 

Následují méně výrazné kaple Pláče žen, třetího pád Krista, Svlékání Krista a Přibíjení na kříž. Proti poslední z nich stojí mohutný kříž.

   

Na vrcholu Golgoty se nalézá největší stavba celé Kalvárie – manýristický kostel Tří křížů (s pamětní deskou návštěvy papeže Jana Pavla II).

  

Poblíž kostela stojí hrázděná kaple Snímání z Kříže (Wejherowské piety) a trochu stranou na úbočí kopce pak cesta končí Božím hrobem s manýristickými prvky.

 

Do masivu Golgoty je od města vklíněn harcerský (skautský) chatový tábor, u vstupu do něj pamětní kámen připomínající 80 let Wejherowského „hufca″ (střediska).

Jako 26. kaple je ke Kalvárii řazena ještě kaple „Brána Olivetská″, která však leží zcela mimo areál, ve východní části města.

Web:

http://www.kalwariawejherowska.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwaria_Wejherowska

http://www.dkpk.ziemiawejherowska.eu/index.php/miasto_wejherowo 

Ke stažení v jpg: plánek závěrečné části křížové cesty (Golgoty)

Okolí:

Wejherowo, Trojměstský krajinný park (Trójmiejski Park Krajobrazowy).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009