OLIWA

vojvodství Pomořské, město Gdaňsk

Město, vzniklé při cisterciáckém klášteře, dnes čtvrť Gdaňsku. Kromě historického jádra zahrnuje i moderní sídliště.

 

Klášter založen roku 1186. Několikrát vypleněn (mimo jiné pohanští Prusové, němečtí rytíři, měšťané Gdaňsku, Švédové...). 1831 klášter zrušen a mniši vypovězeni. 1925 se stala Oliva sídlem nově ustanoveného biskupa (od roku 1992 arcibiskupa) Gdaňského. Po II. sv. válce se do Olivy vrátili i cisterciáci. Klášterní budovy obklopující ze tří stran čtvercový rajský dvůr v dnešní podobě převážně gotické a renesanční, s řadou zajímavých portálů a dalších detailů. Křížová chodba a část přilehlých sálů a kaplí přístupná veřejnosti (zdarma – vstup přes kostel).

          

Na severní straně uzavírá klášterní areál monumentální trojlodní bazilika Nejsvětější Trojice, Panny Marie a sv. Bernarda. Spojuje v sobě řadu stavebních slohů – nejstarší část pochází ze 13. stol (někdy označována za nejstarší památku Gdaňského Pomoří), převážně má však v současné podobě charakter renesanční a barokní. Hlavní loď je včetně kaplí je 97 m dlouhá (nejdelší kostel v Polsku; nejdelší cisterciácký kostel na světě), pouze 8,3 m široká, 17,7 m vysoká. Mimo jiné zde jsou k vidění dvoje zajímavé varhany z 2. pol. 18. stol. od Johanna Wilhelma Wulffa (varhany na hlavním kůru s mechanickými anděly a neobvyklými zvukovými rejstříky jsou naprostým unikátem), 23 oltářů či náhrobky pomořanských knížat. Pozoruhodné je i barokní průčelí se dvěma úzkými polygonálními cihlovými věžemi. Dnes arcibiskupský chrám. Volně přístupný.

   

Východně od kostela stojí samostatně dvoukřídlý zámku podobný Opatský palác z 18. stol. (galerie moderního umění). V bývalé klášterní obilnici (Spichlerz) naproti paláci Etnografické muzeum (na něm pamětní deska etnografa Longina Malického).

   

Přilehlý park (Park Oliwski či též Park im. Adama Mickiewitza) při Olivském potoce se soustavou rybníčků, přírodně krajinářskými partiemi, francouzskou zahradou, botanickou zahradou i palmovým skleníkem vznikl na místě starší klášterní zahrady v  18. stol. a má téměř 10 ha. V parku řada modrních plastik. Pod rybníkem s vodopádem býval mlýn – zanikl. Park zdarma přístupný včetně skleníku.

     

Jihozápadně od kláštera Dom Bramny (Branský dům) – původní Velká či Hlavní brána opevněného klášterního areálu z 15. stol., sloužící zároveň jako sídlo fojta (Stará radnice). Dle legendy v domě v době morové epidemie roku 1709 zemřelo devět mnichů – proto se mu též říká Dom Zarazy (moru). V budově bývala kaple s. Bernarda – zrušena.

 

Mimo centrum zajímavé kapličky –zděná se nalézá severně od kláštera při Olivském hřbitově, dřevěná, vyřezaná z rostlého pařezu, nedaleko na okraji lesního komplexu.

 

Další zajímavosti: jižně od kláštera novogotický kostel Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, postavený v letech 1913-20 jako protestantský, roku 1945 převzat navrátivšími se cisterciáky; západně od kláštera hrázděný vodní mlýn pod Mlýnským rybníkem (Staw Mlyňski).  

Web:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oliwa_(dzielnica_Gdańska)

http://www.staraoliwa.pl/

http://www.trojmiasto.pl/oliwa (http://www.trojmiasto.pl/oliwa/o_mlyny.html)

http://www.danzig-online.pl

http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=55&obiekt=Oliwa

http://www.museo.pl/content/view/1040/49/; http://www.museo.pl/content/view/224/49/; http://www.museo.pl/content/view/225/49/

http://www.zdsk.republika.pl/przewodnik.html  

Ke stažení v jpg: plán parku

Okolí:

Tzv. Olivské lesy (součást Trojměstského krajinného parku) – morénové kopce porostlé převážně listnatým lesem s řadou údolí – mimo jiné Údolí radosti s vodním hamrem či Údolí Lesního mlýna s Gdaňskou ZOO, vrch Pacholek s rozhlednou. Gdaňsk, Sopot.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009