Žarnowiec / Žarnówc / Zarnowitz

vojvodství Pomořské, okres Puck

Poměrně rozlehlá ves (kdysi městečko, dnes však součást Krokowé), zmiňovaná prvně roku 1215, s nemnoha zbytky původní kašubské hrázděné architektury. Pověst spojuje vznik Žarnowiece s pomořským vévodou Samborem Gdaňským, který údajně zabloudil na lovu a jen díky jelenovi (sarna) nalezl cestu do vsi na okraji lesů. Z pohostinnosti zdejších lidí byl prý kníže tak nadšen, že jim udělil městská práva a na památku jelena zachránce jméno Sarnowiec. Příběh připomíná městský znak, v němž jelen se svazkem klíčů.

Na západním okraji vsi ženský klášter, založený v pol. 13. stol. cisterciáky z Oliwy. Koncem 16. stol. klášter převzali benediktýnky. 1834 klášter zrušen (když již od roku 1772 byl jeho provoz značně omezen), obnoven po 2. sv. válce. Nejzajímavější z celého areálu gotický klášterní kostel Zvěstování Páně ze 14. stol. s nádhernými klenbami. Vybavení kostela ze 17. - 19. stol.

       

Vlastní klášterní budovy nevýrazné, nepřístupné. Na přilehlém hřbitově hrob místních duchovních, kteří zahynuli za 2. světové války.

 

Proti kostelu cihlová budova původní školy z roku 1909.

 

Web:

http://www.krokowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=136

http://www.dkpk.ziemiawejherowska.eu/index.php/gmina_krokowa

http://pl.wikipedia.org/wiki/Żarnowiec_(województwo_pomorskie)  

http://old.szlakcysterski.org/zarnowiec.htm

http://www.szlakcysterski.org/?pokaz=obiekty_cysterskie&id=2&zmien_jezyk=pl

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,73980,3523720.html 

Okolí:

Východně město Krokowa s vodním zámkem, severovýchodně ves Odargovo a přírodní rezervace Zielone, západně až jihozápadně veliké Žarnoviecké jezero s areálem nedostavěné jaderné elektrárny, s přečerpávací hydroelektrárnou, při níž rekreační areál s vyhlídkovou věží a se skanzenem v Nadole při západním břehu. Severně pláže, duny a slatě při pobřeží Baltu (Nadmorski Park Krajobrazowy).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009