PÖSTLINGBERG

Oberösterreich - statutarstadt Linz

Hora (539 m n.m.) nad levým břehem Dunaje – nevyšší místo Lince, téměř odevšad viditelná dominanta s poutním kostelem. Na vrcholu hory údajně již v pravěku opevněné hradiště. Oblíbené výletní místo (první restaurace – Kirchenwirt – zde otevřena již roku 1747).

 

Poutní areál na Pöstlingbergu je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Horního Rakouska. Jeho historie se datuje od roku 1716, kdy nechal jistý Franz Obermayer vyřezat dřevěnou plastiku Piety a umístil ji na kopec vedle kříže v souvislosti s jakýmsi zázračným uzdravením. K Pietě začali proudit davy poutníků, takže zde byla roku 1720 postavena dřevěná kaple. Dnešní dvouvěžová bazilika Panny Marie Sedmibolestné byla postavena v letech 1742-1748. 1785 při ní byla zřízena fara. Plastika Panny Marie Sedmibolestné dnes na bohatě zdobeném hlavním oltáři. Severně od hlavního oltáře Votivní kaple s řadou obrazů a vzkazů vyjadřujících díky Panně Marii a úctu k tomuto místu. Monumentální oválná freska na stropě hlavní lodi znázorňuje Korunování Panny Marie. Od roku 1960 o poutní areál pečují kněží z řádu oblátů. Chrám volně přístupný.

      

V nevelkém podzemním prostoru (kryptě) pod průčelím baziliky reliéfní Betlém (přístupný volně vždy v období Adventu a Vánočních svátků).

    

V roce 1809 obsadila vrchol kopce Napoleonská armáda. V důsledku toho byl tento strategicky významný vrch v roce 1830 rakouskou armádou opevněn. Pevnost byla součástí věnce opevnění kolem Lince, tzv. Maxmiliánovy linie (Maximilianische Turmlinie, či též Linzer Turmbefestigung). V roce 1897 byla pevnost předána  společnosti Linzer Strassenbahngesellschaft ESG, provozující v Linci tramvajovou dopravu, která zde začala budovat různé turistické atrakce. V letech 1945-1950 byla pevnost obsazena Rudou armádou. Opevnění se skládá ze dvou velkých věží, z nichž v jedné (č. II – Beatrix) je od roku 1906 pohádková jeskyně s „jeskynní dráhou“ (Grottenbahn) – velká turistická atrakce zejména pro děti – a v druhé (č. IV - Maria) konečná stanice „horské tramvaje“ Pöstlingbergbahn, dvou menších věží (č. I – Othilie – dnes slouží jako Musikheim, č. V – Eufemie – jako vyhlídková terasa s krásným výhledem na údolí Dunaje s Lincem) a podkovovité vstupní brány, označované jako věž VI – Nothburga. Věž č. III – Julia – v severní části areálu se nedochovala (nebyla nikdy postavena?), je zde však výrazný šípovitý bastion. Hradba je nejlépe dochována mezi věžemi VI a I, k ní zde roku 1898 přistavěn výletní hostinec Schlössel (Zámeček). Mezi věžemi IV a V růžová zahrada. V letech 1945-1950 byla pevnost obsazena sovětskou armádou.

     

Na konci hřebene, vybíhajícího z vrcholy hory k jihu, leží Linecká zoologická zahrada (Linzer Tiergarten) – nevelký areál hodně konzervativního pojetí, vesměs s poměrně malými klecemi a výběhy, s jediným pavilónem s terárii a akvárii. Zaměřena především na ptáky, plazy a kopytníky. Z areálu ZOO zajímavý výhled na Linz.

       

Hned za plotem ZOO spadává hřeben strmými skalnatými k jihu otočenými srázy k Dunaji. Území s výskytem řady teplomilných druhů je chráněno jako přírodní rezervace. V areálu ZOO zajímavě udělané expozice upozorňující na rostlinstvo a živočišstvo tohoto území.

  

Na vrchol Pöstlingbergu vede elektrická dráha Pöstlingbergbahn, považovaná za nejstrmější adhezní trať v Evropě. V krátkých úsecích mají sice některé jiné dráhy (Lisabon) i větší podélný sklon, než je zdejších maximálních 116 promile, celkovým převýšením 255 m na necelé 3 km trati však s přehledem vede. Železnice byla založena 1898. V té době měla rozchod 1000 mm, speciálně konstruované kolejnice a začínala na vlastním hrázděném nádražíčku v Urfahru, na úpatí vrchu. V letech 2008 – 2009 proběhla celková přestavba trati, při níž byl rozchod kolejí změněn na 900 mm, což umožnilo propojení s tramvajovou sítí Lince, takže dnes začíná železnice přímo na hlavním Lineckém náměstí a původní nádraží slouží jako muzeum. Při přestavbě byla též na některých úsecích doplněna jakási střední kolej se zarážkami, jejíž funkce mi není zcela jasná… Dráha má řadu zastávek, jedna je i nedaleko vstupu do ZOO.

      

Pöstlingberg je zároveň jméno přilehlé čtvrti Lince, zahrnující zástavbu na úbočí hory a tvořící tak severozápadní okraj Lince. Fotografie je z nejjižnější části čtvrti východně od Zoologické zahrady (ulice Bergg). Poblíž „tramvajové“ zastávky Tiergarten pěkná socha Panny Marie.

 

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Pöstlingberg

http://www.linzansichten.at/urfahr/poestlingberg/poestlingberg.htm

http://www.linz.cz/?artid=34&lang=cz&mode=normal (česky)

http://www.poestlingberg.at

http://www.grottenbahn.at

http://www.linzaustria.co.uk/?P%F6stlingberg (anglicky)

dráha:

www.poestlingbergbahn.at

http://mhd.zastavka.net/fd-svet/linz2.phtml (česky)

http://archiv.dopravni.net/view.php?cisloclanku=2008031405 (česky)

ZOO:

http://www.zoo-linz.at

Ke stažení v jpg: plán pevnosti / schéma Pöstlingbergbahn / plán ZOO

Okolí:

Přímo pod horou čtvrť Urfahr, na druhém břehu Dunaje pak vlastní Linz. Protějšek Pöstlingbergu na pravém břehu Dunaje tvoří vrch Freinberg – Dunaj mezi oběma kopci protéká sevřenou skalnatou soutěskou. Další součásti Maxmiliánovy linie v Leondingu, v Puchenau, několik samostatných věží i v těsném okolí Pöstlingbergu, dvě na východním okraji Lince (více viz Wikipedie).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

prosinec 2009