Cheile Plaiului

Judet Alba

Skalnatá soutěska stejnojmenné říčky (P. Plaiul, též P. Izvoarale) v severní části pohoří Trascau, mezi Vf. Cornului a Vf. Pleşii.

  

V soutěsce řada větších či menších vodopádů. Pěkně vedená značená cesta (červený kříž) jde místy skalnatými svahy a kamennou sutí Varful Cornului vysoko nad dnem soutěsky, místy pěknými bukovými lesy s výhledy na dno soutěsky, v jednom místě ve střední části dokonce přímo dnem soutěsky skrz menší vodopád.

     

Přírodní rezervace zahrnuje dle map i pramennou kotlinu nad soutěskou, na úbočí plošiny Bedeleu.

Řada kaskád a peřejí se v potoku nachází i pod soutěskou, až ke vsi.

  

Z dolního okraje soutěsky nádherné výhledy.

Web:

http://www.karpatenwilli.com/apuseni/cheile04.htm (německy)

Okolí:

Soutěsky Cheile Silasului a Cheile Bedeleului , ves Izvoarale, krasová plošina Bedeleu se skalní bránou a jeskyní Zmeilor.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008