R U M U N S K O

Většina z nás asi získala první povědomí o Rumunsku z úžasné knihy Miroslava Nevrlého Karpatské hry. Stejně tak i já. Proto vedly moje první kroky kam jinam než do hor. Postupně ale zjišťuji, že Rumunsko nejsou zdaleka jen Karpaty. Transylvánie coby úžasná sbírka nejrůznějších fortifikací, unikátní Delta Dunaje…

Rumunsko je především neskutečně různorodé. Nejen pro jeho velikost a pro fakt, že má jak vysoké hory, tak nížiny a pobřeží, ale také (a možná zejména) proto, že se skládá z několika částí s naprosto odlišným historickým vývojem. Transylvánie, Banát, Maramureš, Bukovina, Valašsko, Dobrudža… Enklávy maďarské, německé, rusínské a dokonce i české. V jedné vesnici často tři čtyři kostely, každý patřící jiné církvi. Pro cestovatele, tuláka, něco úžasného. Nezbývá než doufat, že tenhle kulturní, náboženský a národnostní mix nebude někdy v budoucnosti roznětkou k nějakému ohromnému průšvihu…

Mimochodem - v obecném povědomí je často Rumunsko řazeno k Balkánu. To je nesmysl. Přinejmenším Transylvánie (tedy dobrá polovina země) je čistokrevnou střední Evropou – kulturou, přírodou i chováním lidí. Balkán začíná až jižně od Karpat, ne-li od Dunaje…

v           podrobný popis a fotografie vybraných míst (Muntii Apusenni, Sureán, Transylvánská kotlina, okolí Brašova)

v           praktické rady a postřehy

v           deník z putování jihozápadním Sedmihradskem (2008)

v           odkazy na několik praktických a zajímavých webových stránek

(jiné země Evropy + věcné rejstříky)