Bedeleu / Bedellö

Judet Alba

Rozlehlá krasová plošina v severozápadní části pohoří Trascau, nad údolím Arieşe (údajně nejmohutnější a nejrozsáhlejší masív pohoří). Nejvyšším vrcholem plošiny je Vârful Bedeleului (1227 m n.m.). V širším slova smyslu je pod Bedeleu (Culmea Bedeului) zahrnován i jižnější vrchol Prislop (1281 m n.m.) včetně útesů nad jeskyní Huda lui Papară. Masív z větší části zalesněn, ve vrcholových partiích však i mnohé louky (na fotografiích louky v severovýchodní části nad soutěskou Cheile Plaiului). Četné závrty a škrapová pole.

  

  

K západu, do údolí Arieşe, spadává plošina výraznými vysokými vápencovými stěnami.

     

Zhruba uprostřed pásma skalních útesů nedaleko pod jejich horní hranou (ve výšce cca 1150 m n.m.) se nachází skalní brána Poarta Zmeilor (Dračí brána) – úzká skalní stěna proražená nepravidelným čtyřúhelníkovým otvorem. Brána je zřejmě zřícenou součástí systému  jeskyně Peştera Poarta Zmeilor, jež je volně přístupná otvorem při patě skalní stěny asi 15 metrů od brány. Rozlehlá podzemní prostora (uvádí se 125 m) vyniká zejména zajímavou krápníkovou výzdobou černé barvy. Je označována za „nejstarší jeskyni v pohoří Trascau“.  Přírodní rezervace (0,5 ha) na ochranu krasových útvarů. K jeskyni a skalní bráně vede značená odbočka z turistické značky „červený kříž“, jdoucí ze soutěsky Cheile Plaiului přes krasovou plošinu do Saluciue do Jos.

         

Zhruba kilometr jižně od Dračí brány prýští při patě horní etáže skalních útesů dvě silné vyvěračky s vysokým obsahem minerálních látek. Před vyvěračkami nápadná plošina, vytvořená pravděpodobně usazujícím se travertinem. Z hrany plošiny spadává voda do údolí Arieşe kaskádou travertinových vodopádů, viditelných z okoloprocházející značené cesty „červený trojúhelník”. Dle map i fotografií na webu níže ve strmých srázech pod vyvěračkami ještě další vodopády - minimálně jeden zhruba v polovině výšky srázů (přístupný snad po neznačené cestě od jihu) a největší pak (20 m vysoký), nazývaný Şipote, spadává v nejnižších partiích svahu přímo do řeky Ariese. V jižním sousedství vyvěraček ideální tábořiště (rovná plošina s několika ohništi, zdrojem vody a dostatkem dřeva).

      

Výhledy do údolí a na protější masiv Muntele Mare omezené – jedním z takových míst například bod, kde začíná stezka značená červeným křížem jižně od Dračí brány sestupovat pod horní etáž skalních útesů, jiným (s omezenějším výhledem) plošina nad vodopády.

 

Web:

http://www.karpatenwilli.com/apuseni/papara2.htm (německy)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Peştera_Poarta_Zmeilor

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cascada_Şipote

Okolí:

Soutěsky Cheile Silasului, Cheile Plaiului, Cheile Bedeleului a Cheile Drăgoiului, vrchy Ardascheia a Varful Ugerului, údolí Arieşe s městečkem Salciua de Jos,ves Sub Piatra s klášterem,  jeskyně Huda lui Papara.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008