Rimetea / Torockó / Eisenburg

Judet Alba

Půvabné městečko při stejnojmenné říčce v kotlině v severní části pohoří Trascau (530 m n.m.), obklopená vápencovými útesy, v turistických propagačních materiálech označováno za jednu z nejkrásnějších vsí Transylvánie, s bohatými a  dodnes živými lidovými tradicemi (navržena k zápisu na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO). Založena ve 13. stol. německými horníky, těžícími v okolí železnou rudu (přičemž v okolí doloženo osídlení již od dob římských). Bývala nejvýznamnějším centrem zpracování železa v Transylvánii. Dnes obyvatelstvo převážně maďarská. V letech 1918 – 1925 se oficiálně jmenovala Trascău.

Zástavba převážně z patrových zděných štítových domů s vinnými sklepy v polosuterénech, postavených vesměs po velkém požáru v roce 1870 (z velké části památkově chráněny). Většina vinných sklepů dosud funkčních, byť jsem nikde v okolí neviděl vinice. Dva kostely – unitářský (z roku 1700, později přestavovaný)  a pravoslavný. Ve vsi též národopisné muzeum (dle některých pramenů dokonce několik - nenavštíveno). V údolí severně od vsi údajně zachovalý vodní mlýn z poloviny 18. stol.

 

 

Web:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rimetea

http://www.torocko.hu (maďarsky)

http://www.torocko.eu (maďarsky)

http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Rimetea_r.htm (též anglicky)

http://www.hoinari.ro/obiective-turistice.php?l=Rimetea&j=Alba

http://www.turismalba.ro/index.php?el=localitate-55&er=harta (http://www.sate-comune.ro/comuna_Rametea.htm)

http://karpaty.prygl.net/rimetea.php (česky - foto)

Okolí:

Ves Coltesti, zřícenina hradu Trascau, skalní masivy Piatra Secuiului a Ardascheia. Kdesi poblíž Rimetei je uváděn i novodobý pravoslavný klášter.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008