Cetatea Trascăului / Torockóvár (Trascau)

Judet Alba

Též Cetatea Colţeşti. Zříceniny hradu na holé strmé vápencové skále (cca 700 m n.m.) nad vsí Coltesti v severní části pohoří Trascau (které pravděpodobně nese po tomto hradu jméno). Hrad byl postavena v polovině 13. stol. maďarským šlechtickým rodem Thoroczkay jako opora proti invazi Mongolů. V 15. století byl výrazně rozšířen. Roku 1514 dobyt vzbouřenými rolníky. Zničen začátkem 18. stol rakouským císařským vojskem.

  

Nejlépe zachovanou částí je mohutná 17 m vysoká hranolová věž (12 x 10,5 m) na severním konci skalního ostrohu. Do pětipatrové věže bývaly dva vchody – v 1. a ve 2. patře (dnešní vstup v přízemí je proražen druhotně). Celou úzkou šíji jižně od věže zaplňoval palác, z kterého zbyly pouze nevelké stopy (velmi silná západní obvodová zeď – pravděpodobně hradba, ke které byl palác později přistavěn – a část jedné příčky, připomínající dnes bránu).

 

Na nejvyšším místě hradního areálu zhruba uprostřed jeho plochy stávala druhá hranolová věž (10 x 7,7 m), z níž je zachován pouze střep východního nároží. Na ní pak jihozápadním směrem navazoval další, poměrně dobře zachovalý palác. Z toho by bylo možno usuzovat, že šlo vlastně o dvojhrad. V názoru, která část je starší, se prameny liší. Z logiky staveniště bych se přikláněl k verzi, že tato jižnější, na vrcholu vlastní skály.

 

Na jihozápadní straně pod vlastní hradní skálou se nalézá později (pravděpodobně v 16. stol.) přistavěné předbraní. Přístup do hradu dříve i nyní cestou po západním úbočí hradního vrchu. Volně přístupno. Dnešní vstup do hradního areálu je proražen druhotně, původní vstup vedl předbraním a poté stoupal dodnes zachovanou bránou v severním sousedství jihovýchodního paláce do prostoru mezi severní a jižní částí hradu.

  

Z hradu krásný výhled na celou kotlinu v okolí Coltesti (Cheile Silasului, Ardascheia, Patra Secuiului, Cheile Valisoarei…).

  

Web:

http://mars.elte.hu/varak/torockoszentgyorgy/torocko.htm (maďarsky)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Colţeşti

http://www.karpatenwilli.com/apuseni/cheile04.htm (německy)

http://www.welcometoromania.ro/DN75/DN75_Cetatea_Coltesti_r.htm (též anglicky)

http://www.hoinari.ro/index.php?cu=18394020050627

Ke stažení v jpg: plán hradu

Okolí:

Vsi Rimetea, Coltesti a Izvoarale, soutěska Cheile Silasului, hora Ardascheia.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008