Varful Rotundu

Judet Alba

Výrazná hora (1187 m n.m.) v Muntii Metaliferi, vypínající se severovýchodně od Rosia Montany. Na nezalesněném vrcholu jakési vysílače.

 

Na jihozápadních svazích hory (v těsném severním sousedství města) těžební pole  Jig (Igre) - jeden z klasických zlatonosných revírů v okolí Rosia Montany. Těžba zde již v době římské ve 2. – 3. stol. (ve štolách zde nalezeno několik unikátních povoskvaných destiček z té doby s texty o provozu dolů, včetně té vůbec první, nalezené v roce 1786 ve štole Lörinz – Igener, na níž byl řecky psaný dlužní úpis). Těžba a zpracování rud Římany zde doložena i archeologicky. Z pozdějších dob dochována řada odvalů a skalních odkryvů tufitických pískovců a jílovitých břidlic s pozůstatky několika historických štol. Dle plánů firmy Rosia Montana Gold Corporation by mělo být celé ložisko vytěženo ohromným povrchovým dolem (více viz Rosia Montana).

  

Podrobné informace o historii těžby zlata v rosiamontanském revíru naleznete v publikaci Petra Pauliše a Martina Beneše Rudní ložiska a mineralogická naleziště Rumunského Sedmihradska (nakladatelství Kutna Kutná Hora 2005)

Okolí:

Hornické město Rosia Montana, vodní nádrže Taul Tarina (západní úpatí hory) a Taul Mare (jižní úpatí), sloužící jako zdroj vody pro těžební činnost v okolí.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008