Criț / Deutsch-Kreuz / Szászkeresztur

Rumunsko – župa Brașov, obec Bunești

„Saská‟ ves v Tarnavské vysočině (Podişul Târnavelor), nad levým břehem Paraul Scroafei (475 m n. m.). Na nejvyšším místě na severozápadním okraji opevněný kostel, při něm zříceniny školy. Pod kostelem nepravidelné jádro, z něhož se rozbíhá ulicová zástavba do tří stran – k severu, jihozápadu a jihovýchodu.

První zmínka o vsi roku 1270. Ve 14. a 15. stol. majetek cisterciáckého opatství Cârţa.

image132 image136 image138 image134

původní zástavba v centru vsi

image050 image012 image034

zříceniny německé školy u kostela

image142 image140

severní část vsi

image040

jihozápadní část vsi

image006 image008 image004 image002

jihovýchodní část vsi

image030

pravoslavný kostel nad jihovýchodní částí vsi

opevněný kostel

Klasicistní kostel se zvonicí v západním průčelí je obklopen oválnou hradbou se čtyřmi (dříve pěti) věžemi. Vybavení kostela převážně z roku 1822, lavice údajně pocházejí ze 17. stol.

Kostel sv. Kříže je připomínán dle některých zdrojů již roku 1270, dle jiných až 1466. Jeho podoba není známa. Roku 1810 byl zbořen a roku 1813 nahrazen současnou stavbou. Opevnění pochází z 15. stol. Později bylo – zřejmě ne kolem celého kostela, ale jen na nejohroženějších stranách – postaveno druhé, vnější pásmo hradeb. Zatímco na severozápadní a severní straně byl v 19. stol., když již opevnění neplnilo svojí funkci, prostor mezi oběma hradbami změněn na stodoly vesničanů, na jižní straně vnější opevnění zaniklo. Roku 1925 se zhroutila jižní věž a již nebyla obnovena.

Opevněné včetně expozice lidové kultury v jižním objektu volně přístupné, kostel na požídání.

image124

plán areálu kostela (včetně již zaniklých fortifikačních prvků) – tmavě fialově starší fáze opevnění, světle fialově mladší fáze opevněná, modře zdivo z 19. stol., žlutě zříceniny školy

image032

opevněný kostel

image130 image022 image114

vstupní brána na jihovýchodní straně areálu

image018

hradba na východní straně

image024 image074 image122

severovýchodní věž – údajně se roku 1955 zbortila a byla znovu vystavěna

image120 image116

bývalé stodoly na severní straně areálu

image110  image030

severozápadní věž s průchodem, dnes do soukromé zahrady

image056 image106

čapí hnízdo na severovýchodní věži

image026 image102

západní věž

image024 image044

západní brána z roku 1908

image028

jihozápadní část opevnění

image128 image094

jižní část opevnění; zde někde stávala jižní věž

image092image090 image078

expozice tradičních vesnických předmětů, nástrojů a výrobků v objektu při jižní hradbě

image088 image086 image084

fortifikační ochoz jižní hradby

image100 image118 image126

exteriér kostela

image098 image096

vstupní portál kostela s nápisovou deskou, datovanou 1813

image038 image070

interiér kostela s patrovou emporou

image072

oltář s varhany

image066  image036

z kostela – kostelní lavice a tradiční kroj místních Sasů

image064

podkroví kostela s klenbou lodi

image060 image046

ve zvonici

image054 image052 image048

zvony

image076

pomníky padlým v 1. a 2. světové válce u kostela

image010

schody ke kostelu ze starých náhrobních desek

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno vsi (původně Kreuz /kříž) údajně připomíná, že zde na ostrohu stál veliký kříž, viditelný ze tří sousedních vesnic. Kolem něj se začaly seskupovat domy osady, později byl na jeho místě postaven kostel sv. Kříže. Legenda je však vzhledem k morfologii terénu nepravděpodobná, jméno vsi je spíše prostě odvozeno od zasvěcení kostela.

Web:

http://www.crit.ro 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Criț,_Brașov 

http://kirchenburgen.org/location/deutsch-kreuz-crit/ (německy)

https://www.mariusmatache.ro/biserica-crit/ 

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=3 

https://www.siebenbuerger.de/ortschaften/deutsch-kreuz/ (německy)

http://cetati.medievistica.ro/cetati/Transilvania/C/Crit-Bv/Crit.htm 

další místa v okolí (mapa) / Rumunsko / rejstříky

červenec 2017