KOŠICE (Kassa, Cassovia)

kraj Košický, okres Košice

Druhé největší město Slovenska, politické i církevní (arcibiskupství) centrum, univerzitní město, důležitý dopravní uzel. Leží ve strategické poloze při řece Hornád (208 m.n.m.), v kotlině mezi Slovenským rudohořím (Volovskými vrchy) a Slánskými vrchy. Souvisle osídleno bylo území dnešních Košic od dob Avarů, první zmínky o městě jsou ve 13. stol. 1290 bylo město opevněno. Řada privilegií svědčí o výsadním postavení Košic v Horních Uhrách. Košice jsou například údajně prvním městem v Evropě, které získalo vlastní erbovní listinu (1369). Přinejmenším od 14. stol. správní centrum severovýchodní části Uher. Ve 2. pol. 14. stol. zde mincovna. Vrcholu svého rozvoje dosáhly v 15. stol. roku 1872 zde byla založena Střední průmyslová škola strojírenské - nejstarší střední škola ve střední Evropě.

Velice krásné historické jádro (nejrozsáhlejší městská památková rezervace na Slovensku) nejen s řadou významných budou, ale i s dochovanou středověkou uliční sítí, řadou architektonických detailů (nejen středověkých, ale např. i secesních) a příjemnou atmosférou.

Centrem Starého města je Hlavná ulica (fakticky vřetenovité náměstí, protínající napříč celé historické jádro) s řadou parků a “tekoucí vody“ (nejen kašen a fontán, ale například i s „rekonstruovaným“ Čermeľským potokem).

 

Uprostřed Hlavné ulice stojí monumentální pětilodní dóm sv. Alžběty - nejvýchodněji položená gotická katedrála v Evropě a zároveň největší kostel na Slovensku. Výstavba dnešní stavby začala (na místě staršího farního kostela ze 13. stol.) roku 1378. Probíhala v několika etapách až do roku 1508. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla v letech 1877 - 1896 (při ní mimo jiné vybudována krypta, do které roku přeneseny ostatky Františka Rákocziho II. a jeho  druhů z Turecka). Celá stavba je bohatě kamenicky zdobená. Nejbohatší a umělecky nejhodnotnější je severní portál s reliéfy Posledního soudu a výjevů ze života sv. Alžběty, Panny Marie, sv. Jana a Ukřižování. Cenné vybavení kostela - nejpozoruhodnější křídlový hlavní oltář sv. Alžběty, složený ze 48 gotických maleb a soch. Na jižní straně katedrály v dlažbě zasazeny jména čestných občanů Košic.

  

V jižním sousedství dómu původně hřbitovní kaple sv. Michala z 1. pol. 14. stol., unikátní svojí gotickou architekturou. Spodní část kaple sloužila jako ossárium - kostnice na uchovávání kosterních pozůstatků, vykopaných při zřizování nových hrobů. Nad dveřmi do sakristie nejstarší erb Košic. Ve zdivu kaple zasazen 17 pěkných náhrobních kamenů ze 14. - 17. stol. z bývalého hřbitova. Jeden čas sloužila kaple jako „slovenský kostel“, zatímco dóm byl kostelem německým a maďarským.

    

Z druhé strany dómu Urbanova věž. Vznikla renesanční přestavbou původně gotické věže. Ve zvonici byl umístěn 7 tun těžký zvon Sv. Urban z r. 1557 (požárem roku 1966 poškozený, dnes vystavený na prostranství před věží). V arkádách lemujících patu věže zasazeno 36 nádherných kamenných náhrobních desek ze 14. - 15. stol. (jedna římská ze 4. stol.), objevených při rekonstrukci dómu v 19. stol..

  

Další budovou, stojící „uvnitř“ ulice, je divadlo. V prostoru mezi katedrálou a divadlem Zpívající fontána (výstižnější název by asi bylo “tancující“), reagující synchronně na vlastní reprodukovanou hudbu, na zvuky sousední Zvonkohry (vždy v každou celou hodinu) a údajně i na živou hudbu přenášenou z divadla.

  

Na jižním konci ulice odkryté vykopávky Dolní brány (přístupné v suterénu pod plochou ulicí, částečně vidět i z ulice). Ulice lemována řadou významných domů - mimo jiné Stará radnice (východně od divadla - z konce 18. stol.), Biskupský palác (proti kapli sv. Michala - z roku 1804) atd. Velké množství různých pamětních desek.

 

Z řady dalších kostelů můžete na fotografi vidět klasicistní evangelický kostel v Mlýnské ulici (dokončen 1816), jehož interiér ukrývá nádhernou klenutou kopuli prosvětlenou lucernou - údajně jeden z nejkrásnějších evangelických kostelů na Slovensku. Za zmínku stojí i dominikánský chrám na Dominikánském náměstí, nejstarší kostel (a zároveň nejstarší dochovaná stavba) ve městě, postavený kolem roku 1290, jehož interiér je bohatě zdobený freskami (jeho věž z roku 1903 je se svými 68 metry nejvyšší věží v Košicích).

Na okraji historického jádra cestou k nádraží (Mlýnská ulice) stojí romantický pseudogotický Jakabův palác, který si vystavěl v roce 1899 stavitel Peter Jakab. Stylem vychází z gotické architektury dómu sv. Alžběty, při jehož rekonstrukci získal stavitel na svůj palác stavební materiál. V dubnu a květnu 1945 byl sídlo prvním sídlem prezidenta Edvarda Beneše po jeho návratu do Československa.

 

Park mezi historickým jádrem a nádražím ukrývá mimo jiné pomník hrdiny Slovenského národního povstání mjr. Ľudovíta Kukorelliho s bronzovou bustou, či Hudební altánek z roku 1885, dosud však proti centru působí poněkud zpustlejším dojmem.

 

Web:

http://www.kosice.sk/

http://www.kosice.sk/static/history/pamatniky/index.htm

http://www.mickosice.sk

http://www.tourist-channel.sk/obce/index.php3?lang=SK&pc=112

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice

http://www.skrz.sk/kosice--a13-101-0-0-0-0-sk.htm

http://kamvyrazit.szm.sk/kosice/kostoly/dom_sv_alzbety_kosice/

Okolí:

Košická zoologická zahrada v Kavečanech na severu města - údajně největší, ale expozičně poněkud “zastaralá“, ZOO ve střední Evropě.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

říjen 2006