S L O V E N S K O

Země plná krásných karpatských hor, přesto již dýchající teplým jihem Panonských nížin… Země, kde se našinec bez problémů domluví, i když nezná ani slovo cizí řečí… Země v řadě ohledů „předvídatelná″ (snad méně dobrodružná, než země více na východ či na jih), přesto přinášející mnohá překvapení.

Představovat Slovensko by bylo (doufám) nošením dříví do lesa. Však řada lidí na obou stranách hranic dodnes nosí ve svých hlavách „Československo”.

v           podrobný popis a fotografie vybraných míst

v           praktické rady a postřehy

v           deníky: Vihorlat (2006), Orava a Liptov (2010), Jižní Slovensko (2015)

v           odkazy na několik praktických a zajímavých webových stránek

(další země Evropy + věcné rejstříky)