HUMENNÉ

kraj Prešovský, okres Humenné

Město při Laborci (157 m.n.m.) nedaleko jeho soutoku s Cirochou, na úpatí vrchu Barancov.

Vzniklo při důležité komunikaci z Podunají a Sedmihradska do Polska. První písemná zmínka k roku 1317. Druhé největší město Zemplína. Více jak 350 let bylo centrem rozsáhlého feudálního panství Drugethovců. Historické jádro rozloženo kolem zámku na pravém břehu řeky. Na levém břehu čtvrť Valáškovice. Obě části spojeny starým kovovým mostem.

 

Centrem protáhlá Náměstí slobody, připomínající spíše promenádu, navazující na průčelí zámku. Jeho severní část parkově upravená, s fontánami, pomníkem M. R. Štefánika a sochou sv. Jana Nepomuckého. Na severním konci náměstí budova radnice s pamětní deskou kněze a starosty Mons. Alexia Toronského. Náměstí oficiálně pokračuje i jižně od železniční trati, zde má však již více méně charakter sídlištního prostranství.

    

Zámek je mohutná čtyřkřídlá budova (údajně jeden z největších zámků na východě Slovenska) s hranolovými “věžemi“ v nárožích. Stojí na místě vodního hradu, doloženého v 15. stol. (zbytky zdiva v suterénu dnešního zámku datují vznik hradu do přelomu 13. a 14. stol.).  To, že byl objekt kdysi opevněný, připomíná dodnes dochovaný padací most před hlavním vchodem (byť zde již není žádný příkop). Dnešní podoba je převážně výsledkem přestavby na přelomu 19. a 20. stol. byť zde lze nalézt velké množství dochovaných renesančních a barokních prvků. Přístup k zámku chrání dvě dvojice bronzových plastik lvů, neoficiální symbol města. Nádvoří obklopeno arkádami, excentricky umístěna studna. V přízemí jižního křídla několik nádherně malovaných sálů (baroko). V objektu sídlí Vihorlatské muzeum (expozice historická, přírodovědná + výstavy - na jednotlivé expozice samostatné vstupné). Nádvoří v otvíracích hodinách muzea volně přístupné. Zámek obklopuje park (dnes zvaný Park Mieru) s dvěma (nepříliš upravenými) fontánami a několika plastikami. V jeho východní části přírodní kino.

           

Skanzen se nalézá na návrší na severovýchodním okraji zámeckého parku. Srdcem skanzenu dřevěný kostelík sv. Archanděla Michaela z roku 1764, původem z Nové Sedlice. Kolem něj umístěno 6 chalup z oblasti Horního Zemplína, interiéry stylově zařízené, každá věnována nějakému řemeslu (hrnčířství, plátenictví, zpracování dřeva). Z technických objektů zde vodní mlýn (bez vody!) a kovárna. V areálu i několik hospodářských budou (sýpky, sklípek) a drobnější objekty, jako vahadlová studna, oboroh či včelí úly. Celý areál doplněn řadou dřevěných plastik různých postav.

                

Ve městě řada kostelů. Přímo v centru města (křižovatka ulic Mierová a Brestovská) se nachází františkánský klášter s kostelem Všech svatých z přelomu 14. a 15. stol. Údajně se jedná o nejvýchodněji položenou gotickou sakrální stavbu na světě (??). Na dalších fotografiích jsou dva moderní kostely (řeckokatolický – sv. Petra a Pavla - a římskokatolický) na sídlišti Pod Sokolejov na jižním okraji města.

    

Na východním okraji města parkově upravené návrší Kalvárie s křížovou cestou, zakončenou kaplí z roku 1891. Z vrcholu kopce (vysílače) pěkný výhled na Vihorlat (zejména Humenské vrchy).

    

V areálu nádraží zajímavá především válcová vodárna. Na nádražní budově pamětní deska na zprovoznění místních železničních tratí. Před nádražím socha Dobrého vojáka Švejka u studny, ze které tekla v době jeho návštěvy Humenného „znamenitá železitá voda“ - dílo Jaroslava Drotára.

 

Při výstavbě sídliště Pod Sokolejom objevena osada s mladší doby kamenné - nejstarší souvislé osídlení na území dnešního města.

Web:

http://www.humenne.sk/

http://www.humenne.net/

http://www.tourist-channel.sk/obce/index.php3?lang=SK&pc=94

http://www.vucpo.sk/ganet/vuc/po/portal.nsf/pages/295BDBDCDED4D88EC1256EF30028F794

http://sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9

http://kamvyrazit.szm.sk/humenne/kastieleakurie/renesancny_kastiel_humenne/

http://kamvyrazit.szm.sk/humenne/skanzeny/skanzen_humenne/

http://www.hrady.sk/humenne.php

http://www.skonline.sk/skanzen.php?id=28

Okolí:

Jasenov, výrazné vrchy Humenský sokol (naučná stezka) a Humenská - chráněná území, Brekovský hrad.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

říjen 2006