JASENOV

kraj Prešovský, okres Humenné

Ves ulicového typu podél Jasenovského potoka (155 m.n.m.) na úpatí Humenských vrchů (v podhradí Jasenovského hradu), prvně připomínaná 1279. Řada zajímavých objektů zděné zástavby - přízemní domky obdélného půdorysu s valbovou střechou, často na jižní straně s krytou verandou, většinou porostlou vinnou révou.

V centru vsi římskokatolický kostel sv. Martina (dle některých pramenů renesanční) s nově dostavěnou lodí kruhového půdorysu (poměrně nešťastně - zcela pohledově zakrývá původní stavbu, aniž by jí dodávala nějakou novou architektonickou hodnotu).

  

Jižně od kostela kamenná výklenková kaplička, při ní dřevěná zvonička.

 

V severní části vsi zajímavý dřevěný kříž s vyřezávanou patou a hřbitov s novou obřadní síní.

  

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jasenov_(okres_Humenn%C3%A9)

http://www.travelatlas.sk/zemplin/jasenov.html

http://www.tourist-channel.sk/obce/index.php3?lang=SK&pc=100

Okolí:

Humenné, přírodní rezervace Humenský sokol, Jasenovský hrad, Humenské vrchy.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006