STAKČÍN

kraj Prešovský, okres Snina

Ves při Ciroše (257 m.n.m.) na pomezí Bukovských vrchů a Vihorlatu. Sídlo správy Národního parku Poloniny. Území osídleno již v době bronzové (nález bronzové sekerky). Stopy středověkého osídlení nalezeny na terase severně od dnešní vsi. Obec byla založena dle valašského práva. První písemná zmínka je roku 1492 (v souvislosti s působením zbojnické skupiny Fedora Hlavatého). V době 1. sv. války byla obec v centru těžkých bojů. Silné Rusínské osídlení.

V centru nepříliš výrazný zámeček s parkem, který dnes slouží jako městský park. Na jeho okraji nevýrazný pomník obětem 1. světové války.

  

Tři novodobé kostely - pravoslavný (v byzantském stylu, z 50. let 20. stol. ?), řeckokatolický Ochrany Přesvaté Bohorodičky (z roku 1994 na základech staršího, zbořeného v 50. letech 20. stol.) a římskokatolický (v roce 2006 zjevná novostavba). Zajímavý kříž před řeckokatolickým kostelem, který má část nápisů v latince a část v azbuce.

     

V sousedství řeckokatolického kostela sýpka, která se rozhodně tváří nejstarobyleji v celém Stakčíně. Proti ní, na křižovatce uprostřed obce, tank jako památník padlým za 2. světové války.

 

Ve 2. pol. 19. stol. byla ve Stakčíně postavena parní pila, ke které se dřevo sváželo třemi úzkokolejkami. Na západním okraji nádraží, kde končí trať z Humenného (postavená 1912).

Web:

http://www.stakcin.obce-mesta.sk/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stak%C4%8D%C3%ADn

Okolí:

Národní park Poloniny, Snina. Mezi Stakčínem a Sninou výrazný vrch Magurica s vysílačem.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006