TRSTIE

kraj Košický, okres Sobrance / kraj Prešovský, okres Snina

Zalesněný vrchol (951 m.n.m.) v hlavním hřebenu Vihorlatu, na hranici vojenského újezdu. Bukové porosty pralesovitého charakteru postupně těženy.

Na východním úbočí nevelký mokřad s drobnými rašeliništi (slatino-rašelinná společenstva) s výskytem vzácných druhů rostlin (přírodní rezervace Pod Trstím - 7,4 ha) - částečně koseno. Jediné známě rašeliniště na jižních svazích Vihorlatu. Součástí rezervace i pralesovité porosty v bezprostředním okolí mokřadu.

 

  

Z pasek na úbočí dočasně výhledy na okolní hřebeny Vihorlatu.

Přes vrchol vede hřebenová turistická trasa z Poruby pod Vihorlatom, kolem chráněného území turistická značka z Remetských Hámrov.

Web:

http://chu.enviroportal.sk/vysledok.php?prem=863

Okolí:

Východně po hlavním hřebenu Male Trstie a na ně bezprostředně navazující nejvyšší vrchol pohoří Vihorlat (1075,5 m.n.m.) - již na území vojenského prostoru, ale běžně navštěvován), severně oddělen sedlem Rozdiel Motrogon. K jihu vybíhají hřebeny vrcholů Lysák a Múr.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006