VINNÉ

kraj Košický, okres Michalovce

Ves při Vinianském potoku (151 m.n.m.) na západním úpatí vrchů Šutová a Senderov v jižní části Vihorlatu. Pod jménem Wynna poprvé připomínána roku 1249. Osídlení však již od doby neolitu. 30. 10. 1944 vypálená německými fašisty.

 

V centru obce kostel (původně gotický z konce 13. stol., přestavěný v 15. stol. a později zbarokizovaný - zachovány některé architektonické detaily, např. zazděný portál v severní zdi lodi či okénko ve věži) a poměrně nevýrazný renesanční zámek. V jižní části vsi monumentální památník padlým.

  

Okolí:

Vinianský hrad, nádrž Vinianské jezero (rekreační oblast), Trnava pri Laborci, vrch Senderov s přírodní rezervací Vinianská stráň, vodní nádrž Zemplínská Šírava. Centrem oblasti nedaleké Michalovce.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006