VINIANSKÝ HRAD

kraj Košický, okres Michalovce

Zřícenina hradu na výrazném vrchu sopečného původu (325 m.n.m.) na jižním okraji Vihorlatských vrchů, nad Zemplínskou Šíravou.

Hrad téměř trojúhelníkového půdorysu. Hranolová věž, která měla chránit vstup z východní strany, nedochována. Nejvýraznějšími pozůstatky rozlehlé zříceniny paláce s polygonální schodišťovou věží a několika sklepy na severní straně. Dochována řada zajímavých architektonických detailů (klenby, krb, několik stupňů točitého schodiště).

              

Zajímavé též zříceniny věžovitého charakteru v severozápadním nároží se střílnou v síle zdiva a se zesílenou vnější zdí.

   

Na východní straně dochována pouze vnější stěna stavby, navazujícího na vstupní bránu, z ostatních staveb obklopujících nádvoří pouze nevýrazné zbytky.

 

Na severní straně opevněno dvěma pásy valů a příkopů.

 

Hrad postaven pravděpodobně ve 2. polovině 13. stol. k ochraně cest z jižního Slovenska do Polska. Byl v rukou pánů z Michalovic. Několikrát dobýván, těžce poškozen a následně opraven. Definitivně opuštěn v 17. stol. Zbořen poč. 18. stol. při likvidaci protihabsburského povstání.

Výhled především na Zemplínskou Šíravu a na nížiny Dolního Zemplína kolem Michalovců, Avšak i na Humenské vrchy, centrální část Vihorlatu a na západním obzoru na hřeben Slánských vrchů.

 

Hradní vrch porostlý teplomilnými porosty, na severní straně lesního (habr), na jižní lesostepního charakteru. Mimo jiné hojný výskyt dřínu. Přírodní rezervace (51,96 ha). Na jižním úbočí výrazný skalní výchoz s křížem. Severovýchodní úbočí hradního vrchu rozbrázděno řadou starých úvozových cest.

     

Web:

http://www.pamiatky.net/?q=node/3&mon=807102

http://www.hrady.sk/vinne.php

http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=VinianskyHrad

http://kamvyrazit.szm.sk/michalovce/hradyazamky/michalovsky_hrad_viniansky_hrad_vinne/

http://www.skonline.sk/hrad.php?id=688

http://chu.enviroportal.sk/vysledok.php?prem=710

http://www.kosice.regionet.sk/KSKWeb/KosickyKraj/InfoKraj/TipNaVikend/2005128163210701.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Michalovsk%C3%BD_hrad

Okolí:

Východištěm značených cest Vinné a Trnava pri Laborci s kostelem a zámkem. Severně Humenské vrchy (Dlhá, Malinová), nejbližší ves Porúbka. Nedaleko přehradní nádrž Zemplínská Šírava. Další zříceniny v okolí: Jasenovsky hrad, Brekovsky hrad.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006