CHRENOVÁ / TORMOS

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, Nitra

Čtvrť Nitry v její východní části, na levém břehu řeky. Krom sídlištní výstavby (sídliště Chrenová I – IV) zde soustředěn komplex zemědělské univerzity s botanickou zahradou, výstavištěm Agrokomplex a zemědělským muzeem (včetně skanzenu), Univerzita Konštantína Filozofa a také jediná ženská věznice na Slovensku. Při východní části Triedy Andreja Hlinku kostel sv. Martina z roku 1943.

Původní obec ležela někde v okolí křižovatky ulic Andreje Hlinky a Dlhá, dnes je fakticky zničena. Prvně připomínána je roku 1271 pod jménem Tremes; tehdy byla součástí královského majetku. Ve 14. stol. uváděny dvě obce – malý a velký Tormoš. Jméno Chrenová pochází až z roku 1945. Výstavba sídlišť v 60. – 70. letech 20. stol.

botanická zahrada

Poněkud nepřehledný soubor několika funkčních celků. Jádrem je park (sice oploceným, ale v otvíracích hodinách volně přístupným) bez základních atributů botanické zahrady, jako jsou popisky jednotlivých druhů rostlin. S ním sousedí (bez omezení volně přístupný) „zookoutek″ s chovem daňků a muflonů a (údajně veřejnosti přístupné??) skleníky. V jižní části jsou veřejnosti nepřístupné zahrady a okrasné školky. Zcela bokem, severozápadně od parkové části zahrady, se nachází vivárium, sloužící jako záchranná stanice pro plazy. Botanická zahrada údajně rozčleněna dle jednotlivých ekotopů, ale v terénu toto členění není příliš patrné.

Botanická zahrada založena roku 1982 jako účelové zahrady Vysoké školy zemědělské v Nitře. Zahrada byla navržena zahradním architektem A. Glausem a realizována doc. V. Řehořkem. V letech 2001-2002 byly k botanické zahradě organizačně přičleněny i tzv. Demonstrační zahrada se sbírkami užitkových rostlin (ovocné dřeviny, odrůdy révy, vzorkovna zeleniny) a vivárium. Kromě užitkových rostlin deklaruje botanická zahrada zvláštní pozornost i ochraně a reprodukci vzácných planě rostoucích rostlin Slovenska.

plán areálu botanické zahrady: A – vivárium, B – park, C – miniZOO, D – okrasné skleníky, E – vedení botanické zahrady, F – ovocný sad, zelenina, vinohrad, G – okrasná školka (www.bz.uniag.sk)

plánek ústřední části botanické zahrady – parku: A – rozárium, B – kolekce bambusů, C – vodní a mokřadní rostliny, D – rašeliniště, E – fytogenetický systém rostlin, F – panonská pískomilná společenstva, G – kolekce pivoněk, H – trvalkový záhon, I – kolekce skalniček, J – vřesoviště, K – rostliny mediteránu, L – sbírka popínavých rostlin, M – sbírka okrasných trav, N – podrostní rostliny (z infotabule; ne zcela však souhlasí s terénem)

 

jezírko v parku

záhony v parku

rozárium v parku

sbírka popínavých rostlin v parku

 

„biotopy″ v parku – to první odpovídá na plánku vřesovišti!, to druhé rostlinám mediteránu

 

miniZOO s chovem muflonů a daňků

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Chrenovské sídliště, naprojektované týmem vedeným Michalem M. Scheerem, je považováno za významný urbanistický počin, vymykající se socialistické sídlištní výstavbě a srovnatelné spíše s trendy funkcionalistické bytové výstavby západní Evropy.

Ø        Při výstavbě sídliště Chrenová III byl zlikvidován Mačaci zámok (Kočičí zámek), vyvýšenina nad levým břehem Nitry, na níž stával ve 13. – 15. stol. strážní hrádek.

Web:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Chrenová

http://www.uzemneplany.sk/sutaz/vznik-sidliska-chrenova-i-v-historickych-suvislostiach

http://www.bz.uniag.sk/

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/chrenova

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/list/0/1095

http://www.nisys.sk/www/content/nisys/botanicka-zahrada-a-vivarium/0/1122 

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2015